• Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3, 4 - Biên soạn: Nguyễn Đình...

  Sau khi học xong Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3, 4 - Biên soạn: Nguyễn Đình Chiến người học có thể nắm được các chi phí được coi là hợp lý và không hợp lý, kê khai nộp thuế, phương pháp hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận kế toán, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

   83 p caodangnghe 15/10/2014 40 0

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1, 2 - Biên soạn: Nguyễn Đình...

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1, 2 - Biên soạn: Nguyễn Đình Chiến giúp người học hiểu được thuế giá trị gia tăng, nắm được kê khai nộp thuế, nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT, phương pháp hạch toán thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu, quy trình kê khai nộp thuế XNK, phương pháp kế toán ủy thác xuất nhập khẩu.

   86 p caodangnghe 15/10/2014 41 0

 • Bài giảng Phân cấp tài chính - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Phân cấp tài chính trình bày những vấn đề cơ bản về phân cấp, những nội dung quan trọng của phân cấp tài chính, vay nợ của chính quyền địa phương, các khoản chuyển giao giữa trung ương và địa phương.

   48 p caodangnghe 15/10/2014 28 0

 • Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Tại sao phải nghiên cứu...

  Dưới đây là Bài giảng Nhập môn Tài chính công: Tại sao phải nghiên cứu tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành trình bày về các quan điểm về vai trò chính phủ, vai trò thích hợp của chính phủ trong nền kinh tế, sự thất bại thị trường, tái phân phối thu nhập, quy mô của chính phủ.

   18 p caodangnghe 15/10/2014 24 0

 • Bài giảng Tài chính công: Kinh tế chính trị - PGS.TS. Sử Đình...

  Nội dung Bài giảng Tài chính công: Kinh tế chính trị trình bày về: Mô hình định giá Lindahl, giả thuyết mô hình cử tri trung gian, vận động hành lang, chu kỳ kinh doanh có tính chính trị, ý nghĩa sự thất bại của chính phủ.

   53 p caodangnghe 15/10/2014 23 0

 • Bài giảng Tài chính công: Phân tích chi phí - Lợi ích - PGS.TS....

  Bài giảng Tài chính công: Phân tích chi phí - Lợi ích - PGS.TS. Sử Đình Thành trang bị các kiến thức về cách đo lường chi phí hiện tại, định giá thời gian tiết kiệm, định giá trị con người, chi phí ngân sách và những vấn đề khác trong phân tích chi phí và lợi ích.

   44 p caodangnghe 15/10/2014 20 0

 • Bài giảng Tài chính công: Ngoại tác - PGS.TS. Sử Đình Thành

  Nội dung Bài giảng Tài chính công trình bày các kiến thức về lý thuyết ngoại tác, những vấn đề đối với giải pháp Coasian, phân biệt cách tiếp cận giá và số lượng để giải quyết vấn đề ngoại tác, định lý Coase, ngoại tác tích cực.

   69 p caodangnghe 15/10/2014 22 0

 • Bài giảng Tài chính công: Hàng hóa công - PGS. TS. Sử Đình Thành

  Bài giảng Tài chính công: Hàng hóa công - PGS. TS. Sử Đình Thành cho thấy vai trò của chính phủ trong việc cung cấp hàng hóa công và cho thấy khu vực tư có khuynh hướng cung cấp dưới mức tiềm năng của họ. Từ đây nẩy sinh khái niệm “chèn lấn” “crowd-out” nghĩa là ở đâu có sự cung cấp công thì sẽ dẫn đến thay thế cung cấp tư nhân.

   50 p caodangnghe 15/10/2014 20 0

 • Bài giảng Tài chính công: Công cụ thực nghiệm - Sử Đình Thành

  Bài giảng Tài chính công: Công cụ thực nghiệm - Sử Đình Thành trình bày về: Phân biệt giữa sự tương quan và nguyên nhân, phép thử ngẫu nhiên trong bối cảnh chương trình hỗ trợ TANF, phương pháp thu thập dữ liệu quan sát, mô hình hóa cấu trúc.

   53 p caodangnghe 15/10/2014 21 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính - HV Tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính - HV Tài chính kết cấu gồm 10 chương. Nội dung trình bày về tổ chức công tác kế toán tài chính trong DN, kế toán vốn bằng tiền đầu tư ngắn hạn phải thu và ứng trước, kế toán vật tư hàng hoá, kế toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm,... Mời các bạn tham khảo.

   42 p caodangnghe 15/10/2014 23 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Nguyễn Hồng Thắng

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính dưới đây với 2 bài trình bày về phương pháp phân tích báo cáo tài chính, phân tích báo cáo luân chuyển tiền. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   48 p caodangnghe 14/10/2014 26 0

 • Bài giảng chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép -...

  Nội dung Bài giảng chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép trình bày về tài khoản kế toán, ghi sổ kép, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, đối chiếu kiểm tra số liệu kế toán. Mời các bạn tham khảo.

   37 p caodangnghe 14/10/2014 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật