• Bài thuyết trình: Hình thức sổ kế toán nhật ký - Chứng từ

    Hãy tham khảo Bài thuyết trình: Hình thức sổ kế toán nhật ký - Chứng từ dưới đây trình bày về khái niệm hình thức kế toán, đặc trưng và các loại sổ của hình thức nhật ký - chứng từ, trình tự ghi sổ.

     17 p caodangnghe 14/10/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật