• World economic outlook

  The IMF's October 2007 World Economic Outlook (WEO) briefly outlines what is known about the science of climate change, to set the scene for a review of its economic impact. It also discusses adaptation policies, to reduce the damage from climate change, and mitigation policies, to limit the emissions that cause it. The April 2008 WEO will explore these issues in greater depth. Invite you to consult the documentation World economic outlook to capture details.

   6 p caodangnghe 15/10/2018 50 0

 • Thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trong đơn...

  Mời các bạn cùng tham khảo Thực hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp - ĐH Công nghiệp Hà Nội trình bày về bài tập về nghiệp vụ, bảng chứng từ ghi sổ, lập bảng cân đối tài khoản, hướng dẫn lập tổng hợp kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   118 p caodangnghe 15/10/2018 39 0

 • Shadow Pricing in Cost-Benefit Analysis

  A sound development plan entails a great deal of knowledge and skill about actual and potential projects. In a less developed economy, the allocation of factors on the basis of market prices is imperfect because there exists fundamental disequilibria in the economy.

   4 p caodangnghe 15/10/2018 39 0

 • Bài tập thực hành Kế toán hành chính sự nghiệp

  Dưới đây là Bài tập thực hành Kế toán hành chính sự nghiệp trình bày các bài tập về nghiệp vụ tài chính phát sinh, chứng từ ghi sổ, hướng dẫn ghi sổ chi phí trả trước. Mời các bạn tham khảo.

   119 p caodangnghe 15/10/2018 39 0

 • Bài thuyết trình: Hình thức kế toán nhật ký chung

  Đối với những người làm công tác kế toán thì việc nắm vững các kiến thức về mỗi loại hình kế toán là một yêu cầu cơ bản khi làm việc. Để giúp cho mọi người hiểu sâu thêm về một trong các hình thức kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo Bài thuyết trình: Hình thức kế toán nhật ký chung để nắm bắt nội dung chi tiết.

   33 p caodangnghe 15/10/2018 38 0

 • Hệ thống tài khoản kế toán

  Hệ thống tài khoản kế toán dưới đây giới thiệu đến người tham khảo nội dung kết cấu, các phương pháp ghi chép tài khoản kế toán, các loại tài khoản kế toán, chỉ số các tài khoản kế toán.

   757 p caodangnghe 15/10/2018 38 0

 • Thông tư liên tịch 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH năm 2008

  Thông tư liên tịch 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH năm 2008 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục – đào tạo đến năm 2010.

   17 p caodangnghe 15/10/2018 28 0

 • Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC năm 2006

  Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC năm 2006 về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Với 5 phần trình bày về hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán, hệ thống báo cáo tài chính.

   59 p caodangnghe 14/10/2018 25 0

 • Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thu học phí

  Mời các bạn cùng tham khảo Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thu học phí trình bày về chức năng và nhiệm vụ phòng ban, cách tạo biểu đồ Use Case, đặc tả các ca sử dụng và các mô hình lớp, biểu đồ thành phần triển khai, phát sinh mã trình.

   32 p caodangnghe 14/10/2018 25 0

 • Báo cáo tài chính

  Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là tài liệu cung cấp những thông tin quan trọng cho chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư, người mua, người bán, các cơ quan quản lý, cơ quan thuế... Mỗi đối tượng quan tâm đến báo cáo tài chính trên những giác độ và phạm vi khác nhau.

   20 p caodangnghe 14/10/2018 24 0

 • Phân tích Báo cáo tài chính

  Tài liệu Phân tích Báo cáo tài chính dưới đây trình bày về các mục tiêu phân tích báo cáo tài chính, các báo báo theo quy mô chung, nghiên cứu tình huống phân tích tài chính, phân tích theo quy mô chung,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   18 p caodangnghe 14/10/2018 24 0

 • Mô tả công việc Kế toán thanh toán

  Khi nhắc đến kế toán thanh toán là làm gì chúng ta sẽ phải nghĩ đến đầu tiên đó là những khoản Thu – Chi thực tế trong doanh nghiệp. Nếu bạn nào đã từng làm kế toán công nợ thì sẽ bắt nhịp rất nhanh với công việc kế toán thanh toán này. Dưới đây là tài liệu Mô tả công việc Kế toán thanh toán giúp các bạn biết công việc của một nhân viên kế toán thanh toán phải làm những...

   2 p caodangnghe 14/10/2018 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật