• Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty - Donald Clark

  khoa học và nghệ thuật lãnh đạo (Leadership) là một đề tài bổ ích, thiết thực dành cho các nhà quản lý, các giám đốc công ty, các trưởng bộ phận, phòng ban và bất kỳ ai đang khao khát một ngày nào đó mình sẽ đứng trong hàng ngũ của những người lãnh đạo doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung một cách chi tiết nhất.

   133 p caodangnghe 09/01/2015 32 2

 • Năng lực lãnh đạo bản thân

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Năng lực lãnh đạo bản thân dưới đây trình bày về khái niệm lãnh đạo, năng lực lãnh đạo và khái niệm viễn cảnh, xây dựng hình ảnh bản thân, xây dựng thương hiệu cá nhân.

   10 p caodangnghe 09/01/2015 16 0

 • Lựa chọn mô hình để thiết lập hệ thống quản lý

  Lựa chọn mô hình để thiết lập hệ thống quản lý sẽ giới thiệu tóm tắt mục đích và phạm vi áp dụng của một số các mô hình, tiêu chuẩn về hệ thống quản lí đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới và Việt Nam như ISO 9000 và mô hình tuyệt hảo (The Business Excellence Model) nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn công cụ phù hợp để thiết lập nên các hệ thống quản lý.

   13 p caodangnghe 09/01/2015 21 0

 • Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử - Bùi...

  Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử dưới đây trình bày nội dung về các bước của một kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử, xác định mục tiêu kinh doanh, đo lường lợi ích và chi phí kinh doanh, kế hoạch triển khai. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   21 p caodangnghe 09/01/2015 15 0

 • Chuyên đề: Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực - GV: ThS. NCS....

  Nội dung Chuyên đề: Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực trình bày về tổng quan quản trị nguồn nhân lực, mối liên hệ của nhân sự, chức năng phòng quản trị nguồn nhân lực, tiến trình hoạch định nguồn nhân lực, văn hóa doanh nghiệp, các phương pháp dự báo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p caodangnghe 09/01/2015 21 0

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý sự thay đổi

  Bài giảng Kỹ năng quản lý sự thay đổi dưới đây trình bày nội dung về hiểu biết sự thay đổi, thiết lập mục tiêu cụ thể, hoạch định và thực hiện sự thay đổi, củng cố sự thay đổi, phát triển nhân viên,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   37 p caodangnghe 09/01/2015 22 0

 • Bài giảng Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức...

  Mục tiêu của Bài giảng Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức lương giúp người học tiếp cận với các phương diện chiến lược của tiền lương, một số quan điểm tiền lương mới; nắm bắt tư tưởng và quan điểm, nguyên tắc và thực hành trả lương trong nền kinh tế thị trường; phát triển năng lực và kỹ năng đánh giá giá trị công việc.

   59 p caodangnghe 09/01/2015 23 0

 • Kỹ năng lãnh đạo và quản trị

  Dưới đây là tài liệu về Kỹ năng lãnh đạo và quản trị trình bày các nội dung xoay quanh về phẩm chất của một người lãnh đạo quản trị; các học thuyết quản trị, lãnh đạo; khái niệm chung về lãnh đạo, quản trị,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhất.

   43 p caodangnghe 07/01/2015 22 0

 • Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng

  Mời các bạn cùng tham Kỹ năng lãnh đạo trong quản trị bán hàng trình bày nội dung về khái niệm lãnh đạo, mô hình lãnh đạo với quản trị bán hàng, sử dụng tiền thưởng trong quá trình lãnh đạo. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   16 p caodangnghe 07/01/2015 19 0

 • Kỹ năng lãnh đạo - Các phong cách lãnh đạo

  Phong cách lãnh đạo là hệ thống các đấu hiệu đặc trưng của hoạt và động quản lý của nhà lãnh đạo, được quy định bởi các đặc điểm nhân cách của họ. Cùng tham khảo bài viết về Kỹ năng lãnh đạo - Các phong cách lãnh đạo để nắm bắt nội dung chi tiết tài liệu.

   13 p caodangnghe 07/01/2015 19 0

 • Giáo trình Kỹ năng làm chủ bản thân - Chương 3: Tư duy tích cực

  Giáo trình Kỹ năng làm chủ bản thân - Chương 3: Tư duy tích cực giúp người tham khảo hiểu hơn về suy nghĩ và cuộc sống, tại sao chúng ta cần phải học tư duy tích cực, các rèn luyện tư duy tích cực.

   10 p caodangnghe 07/01/2015 29 0

 • Bài giảng Kỹ năng kiểm tra

  Nội dung Bài giảng Kỹ năng kiểm tra sau đây trình bày về các nguyên tắc của việc kiểm tra, khái niệm kiểm tra, các biện pháp kiểm tra trong, các biện pháp xử lý sau kiểm tra, kiểm tra dự phòng, quá trình kiểm tra. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   29 p caodangnghe 07/01/2015 22 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật