• Bí quyết của những phụ nữ thành đạt - Trần Kiên

  Bí quyết của những phụ nữ thành đạt do Trần Kiên biên soạn có kết cấu gồm 2 phần và 20 chương trình bày nội dung về gương những người phụ nữ thành đạt trong kinh doanh và các lĩnh vực khác, bí quyết của các nhà doanh nghiệp và những phụ nữ thành đạt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p caodangnghe 12/01/2015 52 4

 • Ebook Bí mật của một trí nhớ siêu phàm - Bùi Như Quỳnh...

  Có kết cấu nội dung gồm 23 chương, cuốn sách Bí mật của một trí nhớ siêu phàm sẽ hướng dẫn bạn những phương pháp ghi nhớ và bài tập tăng cường trí nhớ đặc biệt, giúp bạn có được sự hiểu biết, kinh nghiệm và niềm tin vào trí nhớ của mình, để từ đó ghi nhớ tất cả những gì bạn muốn.

   167 p caodangnghe 12/01/2015 68 8

 • 13 phát ngôn bất hủ của Steve Jobs lúc sinh thời

  Mời các bạn cùng tham khảo bài viết về 13 phát ngôn bất hủ của Steve Jobs lúc sinh thời dưới đây trình bày về máy tính, về sự sáng tạo, cách thu phục người tài, về bản thân, về quan điểm sống, về vị trí của ông tại Apple,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   6 p caodangnghe 12/01/2015 68 0

 • Thông tư số 31/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 31/2013/TT - BGDĐT năm 2013 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

   3 p caodangnghe 12/01/2015 56 1

 • Thông tư số 58/2011/TT - BGDĐT năm 2011

  Thông tư số 58/2011/TT - BGDĐT năm 2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

   18 p caodangnghe 12/01/2015 54 1

 • Thông tư số 24/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 24/2013/TT - BGDĐT năm 2013 Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm A khoản 1 và điểm A khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 24/2012/TT - BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, thông tư...

   5 p caodangnghe 12/01/2015 47 2

 • Thông tư số 59/2011/TT - BGDĐT năm 2011

  Thông tư số 59/2011/TT - BGDĐT năm 2011 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng.

   3 p caodangnghe 12/01/2015 49 0

 • Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT năm 2011

  Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT năm 2011 về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Nội dung thông tư này trình bày về chương trình tổ chức đào tạo, thanh tra - kiểm tra - giải quyết khiếu nại, cơ sở đào tạo, tuyển sinh,

   30 p caodangnghe 12/01/2015 39 0

 • Quyết định ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng...

  Quyết định ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ thuộc quyết định số 43/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2007, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 57/2012/TT - BDGĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 3 điều căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6...

   3 p caodangnghe 12/01/2015 37 0

 • Thông tư số 12/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 12/2013/TT - BGDĐT năm 2013 ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

   10 p caodangnghe 12/01/2015 44 0

 • Thông tư số 11/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 11/2013/TT - BGDĐT năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 4/2011/TT - BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   6 p caodangnghe 12/01/2015 49 0

 • Thông tư số 11/2014/TT - BGDĐT năm 2014

  Thông tư 11/2014/TT - BGDĐT năm 2014 ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

   8 p caodangnghe 12/01/2015 37 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật