• Phiếu đánh giá bài giảng cấp toàn quốc năm 2015

  "Phiếu đánh giá bài giảng cấp toàn quốc năm 2015" được biên soạn từ hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015, bao gồm các nội dung đánh giá như: Chuẩn bị bài giảng, năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn, đánh giá kết quả người học, thời gian thực hiện bài giảng,... Đây là tài liệu cần thiết dành cho các cán bộ giảng dạy dùng để đánh giá bài giảng của mình. Mời các...

   3 p caodangnghe 23/06/2015 134 38

 • Quyết định Số 1161/2004/QĐ­BLĐTBXH

  Quyết định Số 1161/2004/QĐ­BLĐTBXH về việc ban hành quy định hội giảng giáo viên dạy nghề. Quyết định này do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và căn cứ vào Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ...

   1 p caodangnghe 23/06/2015 70 4

 • Phiếu đánh giá bài giảng tích hợp cấp thành phố năm 2015

  Phiếu đánh giá bài giảng tích hợp do Ban tổ chức hội giảng giáo viên dạy nghề cấp thành phố năm 2015 biên soạn. Phiếu đánh giá này bao gồm các hạng mục như: Chuẩn bị bài giảng, năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn, đánh giá kết quả người học, thời gian thực hiện bài giảng, bảng theo dõi thực hiện bài giảng. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

   4 p caodangnghe 23/06/2015 77 2

 • Phiếu đánh giá bài giảng tích hợp cấp trường (Trường Cao...

  Tài liệu này bao gồm các phiếu nội dung đánh giá bài giảng của trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III, gồm có: Phiếu đánh giá bài giảng tích hợp, phiếu nhận xét thực hiện bài giảng, phiếu đánh giá bài giảng lý thuyết, phiếu đánh giá bài giảng thực hành. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   7 p caodangnghe 23/06/2015 67 2

 • Thông tư số 31/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 31/2013/TT - BGDĐT năm 2013 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

   3 p caodangnghe 12/01/2015 56 1

 • Thông tư số 58/2011/TT - BGDĐT năm 2011

  Thông tư số 58/2011/TT - BGDĐT năm 2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

   18 p caodangnghe 12/01/2015 54 1

 • Thông tư số 24/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 24/2013/TT - BGDĐT năm 2013 Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm A khoản 1 và điểm A khoản 2 điều 7 của quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 24/2012/TT - BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, thông tư...

   5 p caodangnghe 12/01/2015 47 2

 • Thông tư số 59/2011/TT - BGDĐT năm 2011

  Thông tư số 59/2011/TT - BGDĐT năm 2011 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng.

   3 p caodangnghe 12/01/2015 49 0

 • Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT năm 2011

  Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT năm 2011 về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Nội dung thông tư này trình bày về chương trình tổ chức đào tạo, thanh tra - kiểm tra - giải quyết khiếu nại, cơ sở đào tạo, tuyển sinh,

   30 p caodangnghe 12/01/2015 39 0

 • Thông tư số 11/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 11/2013/TT - BGDĐT năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 4/2011/TT - BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   6 p caodangnghe 12/01/2015 49 0

 • Thông tư số 11/2014/TT - BGDĐT năm 2014

  Thông tư 11/2014/TT - BGDĐT năm 2014 ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

   8 p caodangnghe 12/01/2015 37 1

 • Thông tư số 219/2013/TT - BTC năm 2013

  Thông tư số 219/2013/TT - BTC năm 2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ - CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng dưới đây kết cấu gồm 4 chương. Mời bạn cùng tham khảo.

   116 p caodangnghe 12/01/2015 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật