• Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Phương

  Dưới đây là Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học vời đề tài: Biện pháp quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh của hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trình bày về lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, khách thể và đối tượng nghiên cứu, giả thiết khoa học, nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu.

   27 p caodangnghe 04/08/2014 20 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Phương

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Trần Thị Phương nghiên cứu với đề tài: Biện pháp quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh của hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trình bày về cơ sở lý luận của việc quản lý đổi mới PPDH môn Tiếng Anh trường THCS, thực trạng việc quản lý đổi mới PPDH môn Tiếng Anh của hiệu...

   118 p caodangnghe 04/08/2014 20 0

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế

  Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế với đề tài: Đổi mới quản lý vốn tự có tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các ngân hàng TMCP TP.HCM dài 186 trang với 12 biểu, 34 bảng, 15 hình minh hoạ, 6 phương trình và nội dung chính được thể hiện ở ba chương.

   24 p caodangnghe 04/08/2014 19 0

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế - Nguyễn Quốc Khánh

  Mời các bạn tham khảo Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đổi mới quản lý vốn tự có tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các ngân hàng TMCP Tp.HCM với 3 chương trình bày về cơ sở lý luận về quản lý vốn tự có của NHTM, thực trạng quản lý vốn tự có tại các NHTMCP TP.HCM, đổi mới quản lý vốn tự có tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các NHTMCP TP.HCM.

   190 p caodangnghe 04/08/2014 19 0

 • Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp Cao học Sư phạm kỹ thuật -...

  Sau đây là Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp Cao học Sư phạm kỹ thuật gồm 3 phần trình bày nội dung về hiện trạng công tác dạy nghề Việt Nam, một số kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp nước ngoài, những đề xuất giải pháp. Mời các bạn tham khảo tài liệu này để hoàn thành luận văn tốt nghiệp được tốt hơn.

   7 p caodangnghe 04/08/2014 20 0

 • Luận văn tốt nghiệp Cao học Sư phạm kỹ thuật - Đặng Văn...

  Dưới đây là Luận án thạc sĩ khoa học với đề tài: Nghiên cứu hiện trạng và những giải pháp nhằm phát triển quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy nghề phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trình bày về hiện trạng ngành dạy nghề Việt Nam và xu hướng phát triển, một số kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp nước ngoài, những giải pháp nhằm phát triển công...

   66 p caodangnghe 04/08/2014 23 1

 • Sản phẩm nghiên cứu khoa học

  Dưới đây là Sản phẩm nghiên cứu khoa học trình bày về đặc điểm của sản phẩm nghiên cứu khoa học, định nghĩa sản phẩm nghiên cứu khoa học, vật mang thông tin, một số sản phẩm đặc biệt của nghiên cứu khoa học, luận văn khoa học, các thể loại luận văn khoa học,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết đề án này.

   8 p caodangnghe 02/08/2014 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật