• Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ...

  Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học dưới đây được ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT - BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 6 chương trình bày về việc tổ chức và quản lý nhà trường, chương trình và các hoạt động giáo dục, học sinh, tài sản của trường,... .

   33 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Đề cương môn học Quản lý hành chính nhà nước và quản lý...

  Mục tiêu Đề cương môn học Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD - ĐT giúp người học nắm được những lý luận chung về Nhà nước và QLHCNN ở Việt Nam những nội dung chủ yếu của cuộc vận động CCHC hiện nay, trình bày được các khái niệm cơ bản quản lí, quản lý hành chính nhà nước, quản lý nhà nước về giáo dục, phân tích các yếu tố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả...

   20 p caodangnghe 12/01/2015 24 0

 • Đề cương Giới thiệu luật giáo dục quốc phòng và an ninh

  Nội dung Đề cương Giới thiệu luật giáo dục quốc phòng và an ninh dưới đây trang bị cho người tham khảo các kiến thức về sự cần thiết ban hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc xây dựng Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, bố cục và nội dung cơ bản của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, tổ chức thực hiện Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

   17 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu về Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam dưới đây trình bày về việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục ở Việt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng trong đào tạo giáo viên.

   7 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Pháp luật, cơ chế, chính sách và chiến lược, quy hoạch về...

  Pháp luật, cơ chế, chính sách và chiến lược, quy hoạch về CNTT, viễn thông việt nam trình bày nội dung về: Pháp luật về CNTT, hạ tầng viễn thông, internet; chiến lược, quy hoạch, chương trình kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT; đầu tư, mua sắm và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực CNTT, dịch vụ CNTT .

   2541 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Đề cương môn học Chính sách và pháp luật kinh tế đối...

  Đề cương môn học Chính sách và pháp luật kinh tế đối ngoại Việt Nam qua các giai đoạn, giúp cho người học có cái nhìn khái quát về môi trường kinh doanh ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế.

   45 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Thông tư số 18/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 18/2013/TT - BGDĐT năm 2013 ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

   20 p caodangnghe 12/01/2015 33 0

 • Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý trong khoa học

  Cùng tham khảo tài liệu về Phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý trong khoa học dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về chức năng công việc của nhà lãnh đạo và nhà quản lý.

   19 p caodangnghe 09/01/2015 37 1

 • Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty - Donald Clark

  khoa học và nghệ thuật lãnh đạo (Leadership) là một đề tài bổ ích, thiết thực dành cho các nhà quản lý, các giám đốc công ty, các trưởng bộ phận, phòng ban và bất kỳ ai đang khao khát một ngày nào đó mình sẽ đứng trong hàng ngũ của những người lãnh đạo doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung một cách chi tiết nhất.

   133 p caodangnghe 09/01/2015 32 2

 • Kỹ năng lãnh đạo và quản trị

  Dưới đây là tài liệu về Kỹ năng lãnh đạo và quản trị trình bày các nội dung xoay quanh về phẩm chất của một người lãnh đạo quản trị; các học thuyết quản trị, lãnh đạo; khái niệm chung về lãnh đạo, quản trị,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhất.

   43 p caodangnghe 07/01/2015 22 0

 • Hướng dẫn Đo lường sự thỏa mãn khách hàng

  Mời các bạn cùng tham khảo bài viết Hướng dẫn Đo lường sự thỏa mãn khách hàng dưới đây để nắm bắt được các phương pháp đo lường sự thoả mãn khách hàng, hoạch định và thực hiện CSM, khái quát các hoạt động CSM trên thế giới.

   34 p caodangnghe 07/01/2015 20 0

 • Cách tăng quyền lực của nhà lãnh đạo

  Nhà lãnh đạo thông qua quyền lực để thực hiện vai trò lãnh đạo. Khi không nắm quyền lực thực sự trong tay, nhà lãnh đạo chỉ có vai trò lãnh đạo trên danh nghĩa, hoặc sẽ vấp phải sự chống đối ngầm từ nhiều phía. Để lãnh đạo hiệu quả, nhà lãnh đạo cần biết cách tăng thêm quyền lực cho bản thân. Bài viết Cách tăng quyền lực của nhà lãnh đạo sau đây sẽ giúp bạn trong quá...

   4 p caodangnghe 07/01/2015 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật