• Lời khuyên của nhà tuyển dụng và “bí quyết phỏng vấn...

  Mời các bạn cùng tham khảo Lời khuyên của nhà tuyển dụng và “bí quyết phỏng vấn nổi bật” nhất hiện nay để biết thêm các mẹo nhỏ giúp ích cho quá trình phỏng vấn tìm việc của bạn.

   23 p caodangnghe 31/12/2014 8 0

 • Để giao tiếp - Ứng xử thành công - Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

  Ứng xử một cách thông minh, khôn khéo, tế nhị, kịp thời, có hiệu quả, đạt tới mức độ nghệ thuật, ngày nay còn được coi như bí quyết thành công trong cuộc sống, trong công việc. Tài liệu Để giao tiếp - Ứng xử thành công dưới đây có những nguyên tắc về cách ứng xử mà bạn cần phải chú ý.

   20 p caodangnghe 22/12/2014 10 0

 • Mẫu Biên bản thanh lý khi nghỉ việc

  Mời bạn cùng tham khảo một Mẫu Biên bản thanh lý khi nghỉ việc sau đây để biết làm Biên bản thanh lý khi nghỉ việc đúng.

   2 p caodangnghe 06/12/2014 36 1

 • Mẫu Biên bản giao nhận tài liệu

  Mời bạn cùng tham khảo Mẫu Biên bản giao nhận tài liệu sau đây để biết cách làm một mẫu Biên bản giao nhận tài liệu đúng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 06/12/2014 37 0

 • Mẫu Biên bản giao, nhận sổ bảo hiểm xã hội

  Tham khảo Mẫu Biên bản giao, nhận sổ bảo hiểm xã hội sau đây phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   5 p caodangnghe 06/12/2014 41 0

 • Mẫu Biên bản bàn giao tài sản, công cụ

  Tham khảo Mẫu Biên bản bàn giao tài sản, công cụ sau đây để biết làm một Biên bản bàn giao tài sản, công cụ đúng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 06/12/2014 36 0

 • Mẫu Biên bản bàn giao tài liệu

  Mời bạn tham khảo Mẫu Biên bản bàn giao tài liệu sau đây để biết cách làm một Biên bản bàn giao tài liệu đúng phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 06/12/2014 28 0

 • Mẫu Biên bản bàn giao công việc

  Mời bạn cùng tham khảo Mẫu Biên bản bàn giao công việc sau đây để biết làm một biên bản bàn giao công việc đúng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 06/12/2014 30 0

 • Bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự

  Mời bạn cùng tham khảo Bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự sau đây để biết cách làm một Bảng tổng hợp kết quả đánh giá nhân sự đúng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 06/12/2014 35 0

 • Mẫu Bảng mô tả công việc

  Mời bạn tham khảo Mẫu Bảng mô tả công việc sau đây để biết làm một Bảng mô tả công việc đúng phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

   8 p caodangnghe 06/12/2014 30 0

 • Mẫu Phiếu đánh giá kết quả thực tập

  Tham khảo Mẫu Phiếu đánh giá kết quả thực tập sau đây để biết làm một Phiếu đánh giá kết quả thực tập đúng, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 06/12/2014 29 0

 • Mẫu Bản cam kết nghỉ việc

  Tham khảo Mẫu Bản cam kết nghỉ việc sau đây để biết cách làm một Bản cam kết nghỉ việc phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 06/12/2014 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật