• Bài giảng Xây dựng và thực hiện 5S

  Bài giảng Xây dựng và thực hiện 5S trang bị các kiến thức về nội dung của 5S, nguyên tắc trong suốt, ngăn ngừa dơ bẩn từ gốc, các bước áp dụng 5S,... Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   106 p caodangnghe 07/01/2015 17 1

 • Bài giảng Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý doanh...

  Bài giảng Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý doanh nghiệp trình bày về nghiên cứu và ứng dụng một số vấn đề của lý thuyết hệ thống trong quản trị doanh nghiệp, ứng dụng các quan điểm hệ thống trong việc thực hiện các chức năng quản trị, chức năng kiểm tra và quan điểm hệ thống,... .

   124 p caodangnghe 07/01/2015 13 0

 • Thuyết trình Phân tích công việc - GVHD: TS.Nguyễn Thanh Hội

  Thuyết trình Phân tích công việc trình bày các kiến thức về khái niệm phân tích công việc, quy trình phân tích công việc, vai trò của việc phân tích công việc, chọn công việc để phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   26 p caodangnghe 07/01/2015 26 1

 • Tập huấn Công tác tổ chức đại hội chi đoàn - ĐH Cần Thơ

  Tập huấn Công tác tổ chức đại hội chi đoàn nhằm mục đích tổng kết lại các công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua, kiểm điểm lại những mặt làm được, những mặt chưa làm được, lấy ý kiến đóng góp của Đại biểu để đề ra chương trình hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên cho Chi đoàn nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu chọn ra Ban chấp hành Chi...

   27 p caodangnghe 07/01/2015 12 0

 • Bài giảng Tạo động lực làm việc cho nhân viên

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Tạo động lực làm việc cho nhân viên dưới đây trình bày nội dung về những vấn đề cơ bản động lực làm việc, các thuyết động viên, những giải pháp tạo động lực, vị trí của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc, bài học kinh nghiệm.

   70 p caodangnghe 07/01/2015 13 0

 • Tài liệu Kỹ năng động viên nhân viên

  Nội dung Tài liệu Kỹ năng động viên nhân viên trình bày về việc tại sao phải quan tâm tới động cơ làm việc, các cấp bậc nhu cầu theo Maslow, thuyết 2 nhóm yếu tố của Herzberg, quá trình cơ bản làm nảy sinh động cơ,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   35 p caodangnghe 07/01/2015 10 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro - Nguyễn Hồng Thắng

  Bài giảng Quản trị rủi ro - Nguyễn Hồng Thắng trình bày nội dung kiến thức về nhận diện và phân loại rủi ro, lượng hóa rủi ro (đo rủi ro bằng biên độ dao động tỷ suất lợi nhuận), phân tích rủi ro – lợi nhuận. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   42 p caodangnghe 07/01/2015 11 0

 • Bài giảng Quản lý dựa vào cộng đồng

  Bài giảng Quản lý dựa vào cộng đồng hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng, nhằm phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nhằm cân bằng về vật chất và tinh thần qua đó nhằm tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng.

   12 p caodangnghe 07/01/2015 14 0

 • Bài giảng Kỹ năng giải quyết vấn đề: Ra quyết định tập...

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kỹ năng giải quyết vấn đề: Ra quyết định tập thể dưới đây trình bày nội dung kiến thức về mô hình ra quyết định, cá nhân ra quyết định, quyết định tập thể,... .

   11 p caodangnghe 07/01/2015 14 1

 • Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực lãnh đạo: Chân dung...

  Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực lãnh đạo: Chân dung nhà lãnh đạo dưới đây trình bày nội dung kiến thức về vai trò nhà lãnh đạo, đối tượng của nhà lãnh đạo, chức năng/công việc nhà lãnh đạo, năng lực hành vi thái độ nhà lãnh đạo.

   24 p caodangnghe 05/01/2015 27 2

 • Bài giảng Marketing mới cho thời đại mới - Philip Kotler

  Bài giảng Marketing mới cho thời đại mới - Philip Kotler dưới đây trình bày nội dung chính về cải thiện vai trò và quan hệ của marketing trong công ty, tìm kiếm các cơ hội mới, tìm cách truyền đạt mới, sử dụng công nghệ mới và đo lường kết quả đạt được.

   76 p caodangnghe 05/01/2015 22 1

 • Bài giảng Lãnh đạo trong một nhóm

  Kết thúc Bài giảng Lãnh đạo trong một nhóm này học viên có thể phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý, tóm tắt những kết luận của lý thuyết cá tính điển hình, tìm hiểu về các học thuyết hành vi, mô tả mô hình của Fiedler, giải thích lý thuyết tình huống của Hersey và Blanchard, mô tả lý thuyết đường dẫn - mục tiêu.

   25 p caodangnghe 05/01/2015 23 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật