• Bài giảng Kỹ năng thuyết phục

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kỹ năng thuyết phục dưới đây trình bày về khái niệm thuyết phục, chiến lược thuyết phục, sử dụng các cách thuyết phục, chỉ ra xung đột,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   33 p caodangnghe 05/01/2015 22 0

 • Bài thuyết trình Kỹ năng ra quyết định - TS. Nguyễn Thanh Hội...

  Bài thuyết trình Kỹ năng ra quyết định trình bày nội dung kiến thức về phân loại quyết định, môi trường ra quyết định, mục tiêu của quyết định, hình thức của các quyết định, nâng cao hiệu quả quyết định, phương pháp nghệ thuật ra quyết định,... Mời tham khảo

   78 p caodangnghe 05/01/2015 25 0

 • Bài giảng Kỹ năng quản trị thông tin

  Bài giảng Kỹ năng quản trị thông tin trình bày nội dung về các nguyên tắc quản trị thông tin, thông tin của các bộ phận, các hình thức truyền tin, hệ thống báo cáo nội bộ,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   32 p caodangnghe 05/01/2015 20 0

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý xung đột

  Nội dung Bài giảng Kỹ năng quản lý xung đột dưới đây trình bày về khái niệm chung của xung đột, phong cách quản lý xung đột, kỹ năng giải quyết xung đột. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   55 p caodangnghe 05/01/2015 35 2

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý thời gian - ĐH Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Kỹ năng quản lý thời gian dưới đây trình bày nội dung về ưu tiên thời gian, hiệu quả của việc ưu tiên công việc, thời gian bị lãng phí khi nào, kỹ năng để quản lý thời gian tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p caodangnghe 05/01/2015 19 0

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý sự thay đổi

  Bài giảng Kỹ năng quản lý sự thay đổi trình bày hiểu biết về sự thay đổi, cách thiết lập các mục tiêu cụ thể, hoạch định và thực hiện sự thay đổi, củng cố sự thay đổi, phát triển nhân viên,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   37 p caodangnghe 05/01/2015 23 1

 • Bài giảng Kỹ năng giao việc - ủy quyền

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kỹ năng giao việc - ủy quyền trình bày về các hình thức giao việc; phân loại công việc giao theo nhân viên: Theo mức chuyên môn, theo tính khí, cá tính, phẩm chất; phân biệt giao việc và uỷ quyền; quy trình giao việc; giao việc cho ai, tại sao?,...

   35 p caodangnghe 05/01/2015 29 0

 • Bài giảng Kỹ năng động viên nhân viên

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kỹ năng động viên nhân viên trình bày nội dung kiến thức về lý thuyết động viên nhân viên, trình bày các biện pháp động viên nhân viên như giao trách nhiệm, khuyến khích nhân viên tham gia bằng nhiều cách, biểu dương, hổ trợ... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   35 p caodangnghe 05/01/2015 22 0

 • Bài giảng chương 2: Cơ sở của hành vi cá nhân

  Sau khi học xong Bài giảng chương 2: Cơ sở của hành vi cá nhân người học có thể tích lũy cho mình kiến thức về những đặc tính tiểu sử quan trọng, xác định hai dạng khả năng của cá nhân, tầm quan trọng cũng như mức độ ảnh hưởng của tính cách đến công việc, định hình hành vi của những người khác, làm rõ vấn đề học tập trong tổ chức.

   50 p caodangnghe 05/01/2015 20 0

 • Bài giảng Kỹ năng giao việc - ủy quyền

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kỹ năng giao việc - ủy quyền dưới đây trình bày về các hình thức giao việc; phân loại công việc giao theo nhân viên: Theo mức chuyên môn, theo tính khí, cá tính, phẩm chất; phân biệt giao việc và ủy quyền; quy trình giao việc; giao việc cho ai, tại sao?.

   35 p caodangnghe 31/12/2014 23 0

 • Bài giảng Kinh nghiệm đánh giá nhân viên công ty

  Bài giảng Kinh nghiệm đánh giá nhân viên công ty dưới đây trình bày các kiến thức về một số phương pháp cụ thể được áp dụng trong các công ty, một số kinh nghiệm để các nhân viên tự đánh giá bản thân, những sai lầm của lãnh đạo khi đánh giá hoạt động của nhân viên,... Mời các bạn tham khảo.

   16 p caodangnghe 31/12/2014 22 0

 • Bài giảng Kế hoạch hành động từ ý tưởng đến kết quả...

  Bài giảng Kế hoạch hành động từ ý tưởng đến kết quả thực tế dưới đây cung cấp cho bạn những kiến thức tổng quan cơ bản về khái niệm và lợi ích của công tác lập kế hoạch, khả năng phân tích quy trình lập kế hoạch triển khai công việc, cách thức thực hành lập kế hoạch triển khai một công việc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của bài giảng.

   27 p caodangnghe 31/12/2014 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật