• Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Bảo đảm chất...

  Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Bảo đảm chất lượng đào tạo nghề trình bày nội dung về nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về hệ thống bảo đảm chất lượng đào tạo, khảo sát thực trạng một số yếu tố của hệ thống bảo đảm chất lượng đào tạo của trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ, đề xuất một số biện pháp có tính chất định hướng nhằm hoàn...

   33 p caodangnghe 06/08/2014 6 0

 • Xây dựng luận điểm khoa học - Huỳnh Ngọc Long

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Xây dựng luận điểm khoa học trình bày về khái niệm luận điểm khoa học, quá trình xây dựng luận điểm khoa học, vấn đề khoa học, các tình huống của vấn đề khoa học, phương pháp phát hiện vấn đề khoa học, giả thuyết khoa học, bản chất logic của giả thuyết khoa học.

   16 p caodangnghe 05/08/2014 22 0

 • Viết bài báo cáo khoa học bài giảng: Phương pháp nghiên cứu...

  Viết bài báo cáo khoa học bài giảng: Phương pháp nghiên cứu khoa học trình bày về cách viết tên bài báo cáo, viết địa chỉ tác giả, cách viết tóm lược, cách viết tài liệu tham khảo, phần cảm tạ, kết luận và đề nghị, trình bày kết quả và thảo luận. Mời các bạn đón đọc.

   54 p caodangnghe 05/08/2014 21 0

 • Báo cáo luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục - Ngô Phan Anh Tuấn

  Mục đích báo cáo luận án Tiến sĩ khoa học giáo dục do Ngô Phan Anh Tuấn nghiên cứu về đề tài: Đảm bảo chất lượng đào tạo của Trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ là xây dựng luận cứ, luận chứng khoa học về ĐBCL đào tạo ở các TTDN công lập, trên cơ sở đó, đánh giá đúng thực trạng và đề xuất được các giải pháp ĐBCL đào tạo, nhằm duy trì và từng bước nâng...

   51 p caodangnghe 05/08/2014 22 0

 • Trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học/ luận văn

  Mời các bạn tham khảo Trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học/luận văn trình bày các yêu cầu đối với nghiên cứu, cơ cấu nghiên cứu, cách trình bày nội dung từng chương, hình thức trình bày, nguyên tắc trình bày hấp dẫn, giới thiệu nghiên cứu, các thuật ngữ, đánh giá các nghiên cứu thực hiện trước đây, đánh giá tổng quan lý thuyết, trình bày phân tích dữ liệu.

   25 p caodangnghe 05/08/2014 22 0

 • Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Yến

  Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Trần Thị Yến nghiên cứu về đề tài: Giải pháp tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục trong việc phát triển trường Phổ thông ngoài công lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giúp người tham khảo có thêm kiến thức về các khái niệm cơ bản của vấn đề nghiên cứu, đặc điểm trường phổ thông và trường Phổ thông ngoài công lập, các nội dung chính...

   51 p caodangnghe 04/08/2014 20 0

 • Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Lữ Thị hải Yến

  Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Lữ Thị hải Yến nghiên cứu về đề tài: Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động tự học của sinh viên trường Cao Đẳng sư phạm Đăklăk trình bày nội dung những vấn đề lý luận về tự học, hiệu trưởng và công tác quản lý hoạt động tự học, trường Cao đẵng sư phạm Đăklăk trong hệ thống giáo dục quốc dân, khá...

   35 p caodangnghe 04/08/2014 21 1

 • Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Nguyễn Đình Tùng

  Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Nguyễn Đình Tùng nghiên cứu về đề tài: Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với việc kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh tại các trường THPT tỉnh Bạc Liêu với mục đích đề xuất các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với việc KT-ĐG kết quả học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

   25 p caodangnghe 04/08/2014 19 0

 • Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Thu Thủy

  Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Trần Thị Thu Thủy nghiên cứu về đề tài: Các giải pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang với cấu trúc luận văn: Mở đầu, chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, chương 2: Thực trạng công tác XHHGD ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang, chương 3: Các giải pháp tăng cường công tác XHHGD ở các trường...

   27 p caodangnghe 04/08/2014 20 0

 • Báo cáo tóm tắt Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục học...

  Báo cáo tóm tắt Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục học: Các biện pháp quản lý công tác phổ cập giáo dục Trung học ở thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre với nội dung nghiên cứu về cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, thực trạng quản lý công tác phổ cập giáo dục Trung học ở thị xã Bến Tre, các biện pháp quản lý công tác phổ cập giáo dục Trung học ở thị xã Bến tre. Tham khảo...

   38 p caodangnghe 04/08/2014 20 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Phương

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh của hiệu trưởng các Trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh với mục đích xác lập các biện pháp quản lý của hiệu trưởng trong việc đổi mới PPDH môn Tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh.

   35 p caodangnghe 04/08/2014 21 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giúp sinh viên nhận thức được phương pháp đúng đắn trước khi thực hiện một bài báo cáo về phương pháp nghiên cứu khoa học, biết được các trình tự và các bước thực hiện để hoàn thành báo cáo khoa học đúng quy cách và đạt kết quả cao.

   200 p caodangnghe 19/12/2013 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật