• Bài giảng chương 2: Các nguyên tắc trong giao tiếp - PGS.TS....

  Bài giảng chương 2: Các nguyên tắc trong giao tiếp trình bày về những nguyên tắc cơ bản trong truyền đạt thông tin giữa các cá nhân (nguyên tắc ABC, nguyên tắc 5C, nguyên tắc 7C), các nguyên tắc giao tiếp trong cuộc sống, các nguyên tắc giao tiếp trong kinh doanh.

   22 p caodangnghe 31/12/2014 11 0

 • Bài giảng bài 5: Nhân cách nhà lãnh đạo

  Bài giảng bài 5: Nhân cách nhà lãnh đạo trình bày các kiến thức về bản chất người quản lý, sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý, nhân cách và uy tín người lãnh đạo, quan điểm tâm lý học quản lý,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   24 p caodangnghe 31/12/2014 9 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 8 - GV: Huỳnh...

  Hãy tham khảo Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 8: Văn hóa trong tổ chức để giúp bạn nắm vững khái niệm văn hóa tổ chức; các đặc trưng chung hình thành văn hóa tổ chức; phân tích những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của văn hóa tới hành vi nhân viên của tổ chức; nắm được các nhân tố duy trì sự tồn tại của văn hóa tổ chức.

   17 p caodangnghe 31/12/2014 42 1

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 7 - GV: Huỳnh...

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 7: Giao tiếp trong tổ chức dưới đây giúp người học mô tả được quá trình giao tiếp, hướng, mạng lưới và các hình thức giao tiếp chủ yếu; nắm được các yếu tố cản trở quá trình giao tiếp và hiểu rõ nguyên tắc khi giao tiếp giữa các cá nhân có nèn văn hóa khác nhau.

   27 p caodangnghe 31/12/2014 36 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 6 - GV: Huỳnh...

  Dưới đây lá Chương 6: Lãnh đạo nhóm thuộc Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức giúp người học thấy rõ mối quan hệ cũng như sự khác biệt giửa lãnh đạo và quyền lực; hiểu rõ nội dung và những hạn chế của học thuyết cá tính điển hình trong lãnh đạo; tóm tắt được mô hình lãnh đạo theo tình huống của Fiedler và ưu điểm nổi bật của học thuyết này.

   26 p caodangnghe 31/12/2014 39 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 5 - GV: Huỳnh...

  Cùng tham khảo Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 5: Hành vi trong nhóm và xung đột dưới đây giúp học viên nắm được các hành vi trong nhóm và ảnh hưởng của nó đến hiệu quả công việc; phân biệt các học thuyết nghiên cứu về hành vi trong nhóm với các học thuyết nghiên cứu về hành vi cá nhân, nhận ra tính tích cực và hạn chế của nó; thấy được các xung đột có thể xảy ra...

   22 p caodangnghe 31/12/2014 45 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 4 - GV: Huỳnh...

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 4: Cơ sở của hành vi nhóm giúp người học phân biệt được nhóm chính thức và nhóm không chính thức; lý giải các nguyên nhân khiến người lao động tham gia vào các nhóm; thấy được sự ảnh hưởng của sự thay đổi về vai trò cá nhân, chuẩn mực nhóm, tính liên kết, quy mô và thành phần nhóm đến hành vi cá nhân trong nhóm. Mời tham khảo.

   31 p caodangnghe 31/12/2014 44 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 3 - GV: Huỳnh...

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 3: Tạo động lực cá nhân trong tổ chức dưới đây học viên có thể hiểu khái niệm động lực và tạo động lực. Khái quát được quá trình cơ bản về tạo động lực; nắm vững và so sánh được các học thuyết về tạo động lực cho người lao động; có thể ứng dụng các học thuyết tạo động lực đưa ra được...

   12 p caodangnghe 31/12/2014 42 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 2 - GV: Huỳnh...

  Chương 2: Cơ sở của hành vi cá nhân thuộc Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức dưới đây giúp người học nắm được cơ sở của hành vi cá nhân và các biến số chủ yếu tác động đến hành vi của cá nhân trong tổ chức; giải thích được các hành vi và thái độ của cá nhân trong tổ chức.

   27 p caodangnghe 31/12/2014 38 0

 • Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức: Chương 1 - GV: Huỳnh...

  Bài giảng Quản trị hành vi tổ chức chương 1: Tổng quan về quản trị hành vi tổ chức giúp người học nắm được khái niệm về quản trị hành vi tổ chức và mối quan hệ của môn học QTHVTC với các môn khoa học khác; hiểu rõ các chức năng và đối tượng của quản trị hành vi tổ chức; nhận thức được tầm quan trọng và thách thức của quản trị hành vi trong tổ chức.

   19 p caodangnghe 31/12/2014 43 0

 • Bài giảng Kỹ năng tìm việc và trả lời phỏng vấn

  Bài giảng Kỹ năng tìm việc và trả lời phỏng vấn dưới đây với mục tiêu hướng dẫn cách tự phân tích để có thể xác định được các hướng tìm việc phù hợp; hướng dẫn cách tự động viên để có thể thích nghi với quá trình tìm việc; thực hành viết sơ yếu lý lịch, dự phỏng vấn; xác định phương pháp tự rèn luyện để luôn có công việc.

   30 p caodangnghe 31/12/2014 10 0

 • Bài giảng Kỹ năng phỏng vấn tìm việc

  Bài giảng Kỹ năng phỏng vấn tìm việc - Ts. Phan Quốc Việt, Ths. Nguyễn Huy Hoàng trình bày nội dung về chuẩn bị phỏng vấn, lời khuyên của nhà tuyển dụng, các câu hỏi thường gặp. Mời các bạn tham khảo.

   82 p caodangnghe 31/12/2014 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật