• Ebook Kỹ năng mềm

  Ebook Kỹ năng mềm với 10 nội dung chình trình bày về 6 chiếc nón tư duy, giới thiệu kỹ thuật tư duy 5W1H, giới thiệu kỹ thuật phân tích Swot, giảng dạy và học tập với công cụ bản đồ tư duy, huấn luyện kỹ năng hợp tác để thành công, những chỉ dẫn giúp người học tham gia giờ học thảo luận hiệu quả,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   40 p caodangnghe 17/09/2014 10 0

 • Ebook Kỹ năng lều trại, múa hát, vui chơi và sinh hoạt tập...

  Ebook Kỹ năng lều trại, múa hát, vui chơi và sinh hoạt tập thể trình bày về mục đích tác dụng của hoạt động trại, cách chuẩn bị hoạt động trại, hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động trại,... Mời các bạn đón đọc.

   85 p caodangnghe 16/09/2014 38 0

 • Ebook Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research

  This document does not intend to be a technical reader for the application of standards. Instead, it seeks to reflect the experiences and motivations of those who both inside and outside the institutions have been in touch with these processes. Theoretical references regarding standardization as the philosophical basis of quality centred on continual improvement have been included in this document.

   870 p caodangnghe 13/09/2014 20 0

 • Ebook Cẩm nang tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch...

  Ebook Cẩm nang tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ GDĐT nghề có kết cấu gồm 2 phần: Phần I - Cẩm nang, Phần II - Bộ công cụ hướng dẫn thực hiện (bảng tính, câu hỏi, bảng biểu). Cẩm nang và bộ công cụ hướng dẫn thực hiện được các thiết kế để sử dụng cho các tổ chức giáo dục và đào tạo nghề tư nhân, nhà nước và bán công.

   256 p caodangnghe 13/09/2014 29 0

 • Ebook Công nghệ Giáo dục và kỹ thuật dạy nghề - NXB Giáo dục

  Ebook Công nghệ Giáo dục và kỹ thuật dạy nghề được chia làm bốn phần. Phần 1 đề cập những định hướng chính sách cơ cấu của chính phủ. Phần 2 đề cập đến quản lý trung ương về giáo dục kỹ thuật dạy nghề. Phần 3 đề cập đến việc phát triển chương trình đào tạo, cuối cùng phần 4 trình bày về việc thực hiện chương trình ở cấp địa phương.

   225 p caodangnghe 12/09/2014 11 0

 • Ebook Làm chủ bản thân

  Ebook Làm chủ bản thân trình bày xoay quanh những phương pháp tư duy một cách tích cực, hiệu quả, những phương pháp rèn luyện mà người viết lên nó đã mất không ít thời gian để có thể đúc kết lại.

   36 p caodangnghe 10/09/2014 10 0

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế tri thức: Tập 2 - TT...

  Nối tiếp tập 1 Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế tri thức tập 2 trình bày nội dung về kinh tế tri thức giáo dục đào tạo phát triển, vai trò của khoa học cơ bản trong nền kinh tế tri thức, kinh tế tri thức - vai trò doanh nghiệp, nâng cao vai trò nhà nước và pháp luật trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức Việt Nam,... Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết nội dung.

   154 p caodangnghe 18/08/2014 19 0

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế tri thức: Tập 1 - TT...

  Kỷ yếu hội thảo khoa học kinh tế tri thức tập 1 trình bày nội dung về xu hướng phát triển kinh tế tri thức, tri thức phát triển trong thời đại ngày nay, công nghiệp hóa hiện đại hóa và nền kinh tế dựa trên tri thức, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ,... Mời các bạn đón đọc.

   173 p caodangnghe 18/08/2014 19 0

 • Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục...

  Tài liệu bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục gồm 6 chương với các nội dung: những cơ sở chung về khoa học giáo dục và nghiên cứu khoa học, logic tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu và soạn đề cương nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, xử lý thông tin, công bố và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục.

   77 p caodangnghe 19/12/2013 38 0

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Cuốn sách Phương pháp nghiên cứu khoa học giới thiệu các nội dung: hệ thống một số vấn đề chung về nghiên cứu khoa học, một số hướng dẫn cụ thể trong nghiên cứu khoa học, một vài tiếp cận trong thực tiễn nghiên cứu khoa học. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên trong viêc viết khóa luận, báo cáo khoa học.

   204 p caodangnghe 19/12/2013 36 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật