• Giáo trình điện tử: Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong...

    Giáo trình điện tử: Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong nghiên cứu khoa học sẽ giúp sinh viên và nhà nghiên cứu hiểu được các bước cần thiết để tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học, biết cách lập một kế hoạch nghiên cứu và các phương pháp hiệu quả để tìm kiếm các nguồn tài liệu tham khảo, khai thác chúng để phục vụ đề tài nghiên cứu cũng như báo cáo kết quả nghiên...

     20 p caodangnghe 18/08/2018 8 0

  • Giáo trình chính thức về Nghiên cứu khoa học

    Giáo trình chính thức về Nghiên cứu khoa học gồm 3 chương trình bày nội dung những lý luận chung về nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu khoa học, các giai đoạn thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp, đánh giá và tổ chức thực hành nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp.

     130 p caodangnghe 18/08/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật