• Chuyên đề Xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ môn

  Để là một giáo viên dạy giỏi ngoài 2 yếu tố quan trọng là: Có kiến thức chuyên môn giỏi, có phương pháp giảng dạy tốt. Thì trước hết người giáo viên phải biết xây dựng cho mình một kế hoạch giảng dạy bộ môn. Với chuyên đề "Xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ môn" sẽ trình bày các kiến thức cần thiết trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy, mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p caodangnghe 09/05/2014 21 0

 • Các đặc điểm của một giáo viên dạy học hiệu quả

  Dựa trên cơ sở tiêu chuẩn của Harry Murray ở đại học Western Ontario, một giáo viên dạy tốt thường có những biểu hiện của 12 hành vi đặc trưng như sau: Nhiệt tình, phương pháp, tương tác, tổ chức, nhịp độ, rõ ràng trong công việc, cách nói, quan hệ, thực tế, hướng vào người học, linh hoạt, lãnh đạo. Tham khảo tài liệu dưới đây để hiểu hơn về cách đánh giá một giáo viên dạy...

   3 p caodangnghe 09/05/2014 21 0

 • Quyết định số 2577/QĐ-UBND

  Quyết định số 2577/QĐ-UBND phê duyệt đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" tỉnh Đồng Nai. Cùng tham khảo để nắm các quy định, nội dung cụ thể trong quyết định này.

   26 p caodangnghe 08/05/2014 19 0

 • Quyết định số 2417/QĐ-UBND

  Quyết định số 2417/QĐ-UBND phê duyệt đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Dương đến năm 2020". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

   22 p caodangnghe 08/05/2014 19 0

 • Tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch chiến lược các trường...

  Tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch chiến lược các trường đại học sẽ giới thiệu đến người quá trình lập kế hoạch chiến lược thông qua 9 bước: Bước 1 quá trình chuẩn bị, bước 2 phát triển sứ mạng, bước 3 phát triển tầm nhìn, bước 4 phát triển và sử dụng các số đo thực hiện, bước 5 xem xét các yếu tố thực tiễn, bước 6 phân tích tác động chéo, bước 7 phát triển giải...

   187 p caodangnghe 08/05/2014 21 0

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề

  Tài liệu Tiêu chuẩn kỹ năng nghề và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề dưới đây trình bày kiến thức khái quát về hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề, kiểm tra đánh giá và cấp văn bằng chứng chỉ; phương pháp và quy trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề; hệ thống kiểm tra đánh giá và cấp văn bằng chứng chỉ.

   67 p caodangnghe 08/05/2014 22 0

 • Quyết định số 268/QĐ-SLĐTBXH

  Quyết định số 268/QĐ-SLĐTBXH về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu chương trình đào tạo nghề sơ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

   3 p caodangnghe 08/05/2014 19 0

 • Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH

  Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ban hành quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quyết định này.

   21 p caodangnghe 08/05/2014 18 0

 • Thông tư số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH

  Thông tư số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục - đào tạo đến năm 2010.

   13 p caodangnghe 08/05/2014 20 0

 • Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 15/2011/TT-BLĐTBXH về quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong thông tư này.

   23 p caodangnghe 08/05/2014 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật