• Thông tư số 12/2011/TT - BGDĐT năm 2011

  Thông tư số 12/2011/TT - BGDĐT năm 2011 ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trình bày về quá trình tổ chức quản lý nhà trường, chường trình đào tạo và các hoạt động giáo dục, giáo viên, tài sản nhà trường, quan hệ giữa gia đình - nhà trường - xã hội.

   38 p caodangnghe 12/01/2015 39 0

 • Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ...

  Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học dưới đây được ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT - BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 6 chương trình bày về việc tổ chức và quản lý nhà trường, chương trình và các hoạt động giáo dục, học sinh, tài sản của trường,... .

   33 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Đề cương môn học Quản lý hành chính nhà nước và quản lý...

  Mục tiêu Đề cương môn học Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD - ĐT giúp người học nắm được những lý luận chung về Nhà nước và QLHCNN ở Việt Nam những nội dung chủ yếu của cuộc vận động CCHC hiện nay, trình bày được các khái niệm cơ bản quản lí, quản lý hành chính nhà nước, quản lý nhà nước về giáo dục, phân tích các yếu tố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả...

   20 p caodangnghe 12/01/2015 24 0

 • Đề cương Giới thiệu luật giáo dục quốc phòng và an ninh

  Nội dung Đề cương Giới thiệu luật giáo dục quốc phòng và an ninh dưới đây trang bị cho người tham khảo các kiến thức về sự cần thiết ban hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc xây dựng Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, bố cục và nội dung cơ bản của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, tổ chức thực hiện Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.

   17 p caodangnghe 12/01/2015 23 0

 • Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu về Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở Việt Nam dưới đây trình bày về việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục ở Việt Nam, tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đảm bảo chất lượng trong đào tạo giáo viên.

   7 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Pháp luật, cơ chế, chính sách và chiến lược, quy hoạch về...

  Pháp luật, cơ chế, chính sách và chiến lược, quy hoạch về CNTT, viễn thông việt nam trình bày nội dung về: Pháp luật về CNTT, hạ tầng viễn thông, internet; chiến lược, quy hoạch, chương trình kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT; đầu tư, mua sắm và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực CNTT, dịch vụ CNTT .

   2541 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Đề cương môn học Chính sách và pháp luật kinh tế đối...

  Đề cương môn học Chính sách và pháp luật kinh tế đối ngoại Việt Nam qua các giai đoạn, giúp cho người học có cái nhìn khái quát về môi trường kinh doanh ở Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế.

   45 p caodangnghe 12/01/2015 22 0

 • Thông tư số 18/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 18/2013/TT - BGDĐT năm 2013 ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

   20 p caodangnghe 12/01/2015 33 0

 • Thông tư số 20/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 20/2013/TT - BGDĐT năm 2013 ban hành quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học.

   8 p caodangnghe 12/01/2015 33 0

 • Vai trò của giám đốc bán hàng chuyên nghiệp

  Vai trò của giám đốc bán hàng chuyên nghiệp trình bày kiến thức về vai trò người giám đốc bán hàng, từ nhân viên bán hàng đến giám đốc bán hàng khu vực, từ giám đốc bán hàng khu vực đến tổng giám đốc bán hàng, những vấn đề đạo đức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p caodangnghe 09/01/2015 42 0

 • Thủ tục tuyển dụng

  Thủ tục tuyển dụng này được lập ra nhằm đáp ứng đúng nhu cầu về nhân sự, yêu cầu công việc của Công ty, dưới hình thức tuyển dụng nhằm cung cấp những công nhân viên có trình độ và tay nghề đúng yêu cầu của các bộ phận trong Công ty.

   28 p caodangnghe 09/01/2015 35 0

 • Chuyên đề: Quản lý thời gian dự án xây dựng - TS. Lương...

  Hãy tham khảo Chuyên đề: Quản lý thời gian dự án xây dựng - TS. Lương Đức Long dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về các tiêu chuẩn đánh giá quản lý dự án, các bước lập kế hoạch dự án, quy tắc hình thành cấp bậc của WBS, kỹ thuật lập tiến độ, phân bổ nguồn lực,... Mời tham khảo.

   23 p caodangnghe 09/01/2015 36 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật