• Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán vật liệu trong...

  Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp trình bày về sự cần thiết của công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, phân loại và tính giá nguyên vật liệu, hạch toán kế toán chi tiết nguyên vật liệu, hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu, hạch toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho, hệ thống sổ sách sử dụng trong kế toán...

   19 p caodangnghe 14/10/2018 21 0

 • Các chỉ số tài chính và ý nghĩa

  Các chỉ số tài chính và ý nghĩa giới thiệu đến người tham khảo các nhóm chỉ tiêu tài chính chủ yếu: Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán, nhóm chỉ tiêu phản ánh cơ cấu tài chính và cơ cấu tài sản, nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng hoạt động, nhóm khả năng sinh lời.

   7 p caodangnghe 14/10/2018 72 0

 • Phát huy tiềm lực của nhân viên trẻ

  Tài liệu Phát huy tiềm lực của nhân viên trẻ sau đây nhằm phân tích các tiềm lực của nhân viên trẻ, đặc điểm của họ nhằm giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý hiểu và có phương pháp phát huy những tiềm lực của các nhân lực trẻ đó giúp doanh nghiệp của mình phát triển.

   3 p caodangnghe 10/10/2018 20 0

 • Làm thế nào lập một kế hoạch kinh doanh

  Để lập một kế hoạch kinh doanh tốt, bạn cần phải tính đến mục tiêu và kết quả công việc kinh doanh của bạn. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách lập một bản kế hoạch kinh doanh hiệu quả, đồng thời trình bày 14 nguyên tắc khởi nghiệp thành công.

   4 p caodangnghe 10/10/2018 20 0

 • Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh du lịch quốc tế

  Tham khảo Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh du lịch quốc tế sau đây phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   4 p caodangnghe 10/10/2018 33 0

 • Thực trạng thị trường lao động

  Thực trạng thị trường lao động trình bày về những thuận lợi của thị trường lao động Việt Nam, hạn chế của thị trường lao động Việt Nam, các giải pháp lao động, góc nhìn thực tế về thực trạng lao động tại các trường nghề và cấp 3.

   13 p caodangnghe 09/10/2018 17 0

 • Thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động việt nam qua các...

  Việt Nam bắt đầu xuất khẩu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài từ những năm 1980, từ đó đến nay, cùng với sự đổi mới chung về cơ chế quản lý kinh tế của đất nước, cơ chế xuất khẩu lao động cũng đã có nhiều thay đổi, phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và quan hệ quốc tế trong từng thời kỳ. Có thể nói, hoạt động xuất khẩu lao động và...

   25 p caodangnghe 09/10/2018 29 0

 • Thị trường lao động Đài Loan

  Thị trường lao động Đài Loan dưới đây giới thiệu về đất nước Đài Loan, thực trạng lao động nước ngoài tại Đài Loan, chính sách của Đài Loan với lao động nước ngoài. Mời các bạn tham khảo.

   8 p caodangnghe 09/10/2018 113 0

 • Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu...

  Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động Việt Nam trình bày các kiến nghị đối với quản lý Nhà nước, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về xuất khẩu lao động, đối với công tác tổ chức đào tạo xuất khẩu lao động,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   11 p caodangnghe 09/10/2018 18 0

 • Đặc điểm cơ bản của lao động Việt Nam và các thị...

  Đặc điểm cơ bản của lao động Việt Nam và các thị trường xuất khẩu lao động trình bày về các ưu điểm - nhược điểm của lao động Việt Nam, đặc điểm của thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam.

   2 p caodangnghe 09/10/2018 469 3

 • Các hình thức xuất khẩu lao động

  Xuất khẩu lao động thực tế đem lại lợi ích thiết thực cho cả người lao động và phía Nhà nước. Nhận thức rõ điều đó Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng đưa ra những chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài. Dưới đây là Các hình thức xuất khẩu lao động. Mời các bạn tham khảo.

   2 p caodangnghe 09/10/2018 19 0

 • Đánh giá chung tình hình xuất khẩu lao động của Contrexim - TM

  Đánh giá chung tình hình xuất khẩu lao động của Contrexim - TM dưới đây trình bày về những việc đã làm được, những việc chưa làm được, giải pháp của công ty trong thời gian tới. Mời các bạn tham khảo.

   5 p caodangnghe 09/10/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật