• Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học

  Các phương pháp dạy học truyền thống luôn là những phương pháp quan trọng trong dạy học. Đổi mới không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp truyền thống mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng. Tham khảo Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học để nắm bắt nội dung chi tiết.

   6 p caodangnghe 11/11/2018 22 2

 • Đổi mới phương pháp dạy học môn Địa lý ở trường THPT...

  Đổi mới phương pháp dạy học môn địa lý ở trường THPT theo phương pháp dạy học tích cực - Thạc sỹ. Lê Hoàng Sơn trình bày về sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học môn Địa lý ở trường THPT, những tiền đề cơ bản của việc đổi mới phương pháp dạy học Địa lý ở trường THPT, quan niệm về đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp dạy học tích cực,... Mời...

   7 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Viết hoa trong văn bản hành chính

  Dưới đây là tài liệu Viết hoa trong văn bản hành chính giới thiệu đến người tham khảo biết về cách viết hoa vì phép đặt câu, viết hoa theo danh từ riêng - tên người, viết hoa tên địa lý, viết hoa tên cơ quan - tổ chức và các trường hợp khác.

   8 p caodangnghe 11/11/2018 24 0

 • Phương pháp viết một bản báo cáo

  Phương pháp viết một bản báo cáo dưới đây trình bày về công tác chuẩn bị viết một bài báo cáo, cách viết dự thảo cho báo cáo, báo cáo trình lãnh đạo, các báo cáo quan trọng. Tài liệu này giúp bạn có thêm kiến thức về trình bày một bản báo cáo hoàn chỉnh.

   3 p caodangnghe 11/11/2018 22 0

 • Phương pháp và kỹ năng soạn thảo văn bản

  Phương pháp và kỹ năng soạn thảo văn bản trình bày về khái niệm văn bản, các loại văn bản thường được sử dụng, phương pháp soạn thảo một số văn bản thường dùng. Tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình soạn thảo văn bản của bạn.

   2 p caodangnghe 11/11/2018 23 0

 • Phương pháp soạn thảo một số loại công văn thông dụng

  Phương pháp soạn thảo một số loại công văn thông dụng trình bày về cách soạn thảo công văn phúc đáp, công văn đề nghị, công văn đôn đốc - chấn chỉnh - nhắc nhở, công văn mời họp - mời dự đại hội, công văn giải thích,... Tài này giúp ích cho các bạn trong quá trình soạn thảo công văn thông dụng, mời tham khảo.

   3 p caodangnghe 11/11/2018 22 0

 • Một số vấn đề về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

  Tài liệu Một số vấn đề về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự dưới đây trình bày về thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp về dân sự, thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của nước ngoài. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   32 p caodangnghe 11/11/2018 22 0

 • Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức văn bản

  Vị trí trình bày các thành phần thể thức văn bản trên một trang giấy khổ A4 được thực hiện theo Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản kèm theo Thông tư 55/2005/TTLT-BNV-VPCP (Phụ lục II). Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức văn bản sau đây để nắm rõ hơn về vấn đề này.

   7 p caodangnghe 11/11/2018 22 0

 • Kỹ thuật soạn thảo công văn

  Tài liệu Kỹ thuật soạn thảo công văn dưới đây giúp người tham khảo biết thêm về cách viết kết thúc công văn, viết phần nội dung chính nhằm giải quyết vấn đề đã nêu, viết phần viện dẫn vấn đề và các phần của công văn.

   2 p caodangnghe 11/11/2018 22 0

 • Kỹ năng viết tờ trình

  Mời các bạn cùng tham khảo Kỹ năng viết tờ trình dưới đây trình bày về yêu cầu khi soạn thảo tờ trình, bố cục tờ trình, kỹ thuật viết tờ trình. Cùng tham khảo để biết cách trình bày một tờ trình theo đúng chuẩn.

   2 p caodangnghe 11/11/2018 22 0

 • Kỹ năng soạn thảo văn bản tố tụng trong phạm vi nhiệm vụ...

  Soạn thảo văn bản tố tụng là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì văn bản tố tụng phản ánh diễn biến của quá trình tiến hành tố tụng, đồng thời thể hiện chất lượng, hiệu quả của hoạt động tố tụng. Văn bản tố tụng không chỉ là căn cứ để đánh giá việc thực hiện pháp luật tố tụng của cơ quan, người tiến hành tố tụng có đúng hay không, mà còn là cơ sở để...

   24 p caodangnghe 11/11/2018 21 0

 • Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP năm 2005

  Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP năm 2005 Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

   3 p caodangnghe 11/11/2018 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật