• Tài liệu Kỹ năng động viên nhân viên

  Nội dung Tài liệu Kỹ năng động viên nhân viên trình bày về việc tại sao phải quan tâm tới động cơ làm việc, các cấp bậc nhu cầu theo Maslow, thuyết 2 nhóm yếu tố của Herzberg, quá trình cơ bản làm nảy sinh động cơ,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   35 p caodangnghe 07/01/2019 10 0

 • Câu chuyện về Bốn ngọn nến

  Qua Câu chuyện về Bốn ngọn nến dưới đây giúp người tham khảo hiểu rằng ngọn lửa của hy vọng sẽ luôn đi cùng các bạn theo suốt cuộc đời và hãy thắp sáng ngọn lửa hy vọng của mình và những người xung quanh bạn.

   14 p caodangnghe 11/11/2018 7 0

 • Báo cáo Trình độ phát triển của Việt Nam 20 - 03 - 2013

  Báo cáo Trình độ phát triển của Việt Nam 20 - 03 - 2013 trình bày về những hạn chế của Việt Nam, chỉ số phát triển giáo dục, chi tiêu ngân sách cho giáo dục, chỉ số phát triển con người, so sánh GDP của một nền kinh tế, lạm phát và tham nhũng.

   13 p caodangnghe 31/10/2018 20 0

 • Báo cáo Năng lực cạnh tranh

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Năng lực cạnh tranh dưới đây trình bày về năng lực cạnh tranh của Việt Nam 2012, năng lực cạnh tranh 2012 của các nước, khảo sát năng lực cạnh tranh toàn cầu.

   5 p caodangnghe 31/10/2018 20 0

 • Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc - Bài dự thi: Nguyên...

  Sau khi học xong Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong 4 kỳ này học sinh có khả năng: Phân biệt được sơ đồ nguyên lý của động cơ xăng và diezel 4 kỳ; trình bày được nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong 4 kỳ; liên hệ được với thực tế, tự tin hơn trong công việc và tăng thêm lòng yêu nghề.

   25 p caodangnghe 30/10/2018 22 0

 • Hội thảo khoa học: Thực trạng về việc kiểm tra đánh giá...

  Hội thảo khoa học: Thực trạng về việc kiểm tra đánh giá môn học - Mô đun năm 2013 - 2014 trình bày về công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra kết thúc môn, đề kiểm tra kết thúc môn học, tổ chức coi chấm kiểm tra kết thúc môn học, đề xuất phương án tổ chức quản lý - ra đề - coi chấm kiểm tra đảm bảo quy chế - chính xác - công bằng.

   9 p caodangnghe 29/10/2018 10 0

 • Báo cáo đề cương luận án Tiến sĩ: Quản lý chất lượng...

  Báo cáo đề cương luận án Tiến sĩ: Quản lý chất lượng đào tạo của các trung tâm dạy nghề công lập với mục đích xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất giải pháp quản lí chất lượng đào tạo của các TTDN công lập, nhằm bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn vùng ĐNB.

   43 p caodangnghe 22/10/2018 21 0

 • Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý...

  Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý đào tạo nghề - NCS. Ngô Phan Anh Tuấn dưới đây trình bày về phương pháp nghiên cứu cách tiếp cận, nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được, kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết

   25 p caodangnghe 22/10/2018 22 1

 • Walking the bush food trail – using Australian Indigenous Vegetables to...

  Trial aspects of the FBS model with a non-traditional group– help identify gaps in the Vietnamese model Test the use of an indigenous vegetable as a tool for engagement & learning for Aboriginal women Test potential participatory activities e.g. community mapping Increase capacity of Aboriginal women & youth in production horticulture. Invite your reference.

   13 p caodangnghe 17/10/2018 22 0

 • Báo cáo sản xuất 1: Thí nghiệm trồng xen canh rau dưới tán...

  Mục tiêu của Báo cáo sản xuất 1: Thí nghiệm trồng xen canh rau dưới tán mận Tam hoa là tìm ra phương thức trồng xen canh hợp lý giữa rau bản địa và cây mận tam hoa vừa đảm bảo được sinh trưởng, năng suất của cây mận tam hoa. Đồng thời đưa ra được khung thời gian trồng xen canh hiệu quả nhất.

   14 p caodangnghe 17/10/2018 34 0

 • Production Snapshot 5: Integrating indigenous vegetables into a plum based...

  To find out the best possible intercropping option for indigenous vegetables and stone fruit trees presented below targets To find out the best possible intercropping option for indigenous vegetables and stone fruit trees.

   14 p caodangnghe 17/10/2018 32 0

 • Production Snapshot 4: Challenges with propagation of bo khai

  It is difficult to collect seeds from forests for propagation as bo khai often climb on big trees and fallen seed is often eaten. Farmer practice is to grow from thick hardwood cuttings (3-5cm) but they have a low success rate Bo khai plants propagated from cuttings grow faster and take less time from establishment to first harvest. Propagation is needed to provide enough planting materials for semi-commercial production. Invite you to consult.

   25 p caodangnghe 17/10/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật