• Tiểu luận Triết học

  Tiểu luận Triết học sau đây đề cập đến bản chất của con người theo quan niệm triết học Mác - Lênin. Vận dụng phát huy vai trò hiện tại của con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển của đất nước. Từ đó định hướng chiến lược con người ở nước ta hiện nay.

   14 p caodangnghe 11/11/2018 6 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học: Trắc nghiệm và đo lường thành...

  Tiểu luận kết thúc môn học Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập gồm 4 chương: Giới thiệu nội dung chương trình môn học, giới thiệu mục tiêu môn học, dàn bài trắc nghiệm, soạn thảo trắc nghiệm.

   12 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Tiểu luận kết thúc môn học: Phương pháp luận sáng tạo khoa...

  Tiểu luận kết thúc môn học: Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật bao gồm những nhận thức mà học viên đã đạt được sau khóa học và tiến hành áp dụng vào thực tế với việc giải một bài toán thực tế theo phương pháp luận - sơ đồ khối ARIZ.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật

  Tiểu luận: Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật trình bày nội dung các phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật bao gồm: Phương pháp tích cực hóa tư duy, chọn một thủ thuật tâm đắc để tạo ra một sản phẩm mới, giải một bài toán sáng tạo bằng ARIZ, suy nghĩ của người học khi môn phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật

  Tiểu luận Phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật trình bày nội dung các phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật bao gồm: Phương pháp tích cực hóa tư duy, chọn một thủ thuật tâm đắc để tạo ra một sản phẩm mới, giải một bài toán sáng tạo bằng ARIZ, suy nghĩ của người học khi môn phương pháp luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật.

   16 p caodangnghe 11/11/2018 22 0

 • Tiểu luận: Khái niệm và sự phát triển hệ thống giáo dục...

  Trong bài tiểu luận kết thúc môn học này, người thực hiện sẽ giới thiệu khái niệm về hệ thống giáo dục quốc dân và lịch sử phát triển của nó. Qua đó chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quát hơn về nền giáo dục nước nhà trong tiến trình lịch sử phát triển của đất nước.

   19 p caodangnghe 11/11/2018 26 0

 • Tiểu luận môn Quản lý giáo dục

  Tiểu luận môn Quản lý giáo dục sau đây nhằm phân tích hệ thống tổ chức quản lý đào tạo nghề nhằm giúp ta có cái nhìn tổng thể về hệ thống tổ chức quản lý đào tạo nghề trong cả nước và qua đó có thể điều chỉnh cơ cấu tổ chức đào tạo tại trường một cách tốt nhất nhằm giúp trường thực hiện tốt mục tiêu đào tạo góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho...

   10 p caodangnghe 11/11/2018 26 0

 • Tiểu luận: Quản lý nhân sự trong nhà trường

  Tiểu luận: Quản lý nhân sự trong nhà trường nhằm tìm hiểu những vấn đề cơ bản trong quản lý nhân sự trong nhà trường nhằm giúp nhà quản lý nắm bắt được cách giao tiếp có hiêu quả với người khác, biết tìm ra ngôn ngữ chung với cấp dưới, nhạy cảm hơn, biết đánh giá cấp dưới một cách tốt nhất, biết cách lôi cuốn cấp dưới say mê với công việc,... và tránh được những sai...

   9 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Tiểu luận môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học: Đánh giá...

  Tiểu luận môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học với đề tài "Đánh giá và Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Công nghệ ôtô của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm mục đích đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo ngành Công nghệ Ôtô của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện...

   9 p caodangnghe 11/11/2018 26 0

 • Tiểu luận môn học: Phương pháp luận sáng tạo Khoa học kỹ...

  Tiểu luận môn học: Phương pháp luận sáng tạo Khoa học kỹ thuật nhằm mục đích nghiên cứu, tìm hiểu cơ sở lý luận phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật; đề xuất một biện pháp cải thiện phương pháp quản lý hỗ trợ dạy học thực hành các môn tin học.

   26 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Tiểu luận: Cải tiến hệ thống quản lý thiết bị điện cho...

  Tiểu luận này nhằm mục đích áp dụng môn học “phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật” vào giải một bài toán sáng tạo trong thực thực tế. Đó chính là bài toán “Cải tiến hệ thống quản lý thiết bị điện cho phòng học để giảm tổn thất điện năng“.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Tiểu luận Nghiên cứu khoa học: Thực trạng và giải pháp nâng...

  Đề tài "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Công nghệ - Kinh tế Gia đình ở trường Trung học cơ sở tỉnh Đồng Tháp" nhằm tìm ra các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy môn CN – KTGĐ. Từ đó, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh đồng Tháp và có tính khả thi cao, nhằm khắc phục các nhược điểm hiện đã và...

   11 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật