• Quy trình Đào tạo tại chức

  Quy trình Đào tạo tại chức quy định trách nhiệm, phương pháp tổ chức thực hiện và quản lý việc giảng dạy của Khoa Đào tạo tại chức & Bồi dưỡng cán bộ, phòng Đào tạo & Nghiên cứu khoa học và các Khoa, các Bộ môn thuộc Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

   5 p caodangnghe 20/10/2014 27 0

 • Phụ lục 3: Mẫu báo cáo tự kiểm định

  Mẫu báo cáo tự kiểm định sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách làm báo cáo tự kiểm định, giúp bạn đọc biết cách làm một báo cáo tự kiểm định đúng và hiệu quả.

   8 p caodangnghe 20/10/2014 26 0

 • Mẫu Bằng nghề

  Mẫu Bằng nghề sau đây gồm có Mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, Mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, Mẫu Chứng chỉ sơ cấp nghề. Tham khảo các mẫu Bằng nghề sau đây để biết làm các Bằng nghề trên đúng, cũng như phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   4 p caodangnghe 20/10/2014 26 0

 • Mẫu Bảng kê thanh toán

  Cùng tham khảo Mẫu Bảng kê thanh toán - Bảng kê thanh toán kinh phí thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề sau đây để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   3 p caodangnghe 20/10/2014 26 0

 • Mẫu bản sao Bằng nghề

  Mẫu bản sao Bằng nghề sau đây gồm có Mẫu bản sao Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, Mẫu bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, Mẫu bản sao Chứng chỉ sơ cấp nghề. Tham khảo các mẫu trên để biết làm các bản sao Bằng nghề đúng, cũng như phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   4 p caodangnghe 20/10/2014 26 0

 • Mẫu Báo cáo nhận xét sự phù hợp của dự thảo hệ thống...

  Tham khảo Mẫu Báo cáo nhận xét sự phù hợp của dự thảo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Trung tâm dạy nghề so với thực tế sau đây phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   3 p caodangnghe 20/10/2014 24 0

 • Mẫu Đánh giá hiệu quả công việc cấp nhân viên

  Tham khảo Mẫu Đánh giá hiệu quả công việc cấp nhân viên sau đây phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   6 p caodangnghe 10/10/2014 26 0

 • Mẫu Bảng câu hỏi về công việc

  Tham khảo Mẫu Bảng câu hỏi về công việc sau đây để biết cách làm một bảng câu hỏi về công việc đúng, phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   6 p caodangnghe 10/10/2014 32 0

 • Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công...

  Tham khảo Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ sau đây phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 08/10/2014 27 0

 • Mẫu Biên bản giám định thương tật

  Tham khảo Mẫu Biên bản giám định thương tật sau đây để biết cách viết một Biên bản giám định thương tật đúng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 08/10/2014 26 0

 • BM 04.01 - Mẫu Quyết định phê duyệt

  Tham khảo BM 04.01 - Mẫu Quyết định phê duyệt sau đây để biết viết một Quyết định phê duyệt đúng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 08/10/2014 28 0

 • Hướng dẫn chọn mẫu để dự giờ, phỏng vấn, kiểm tra...

  Hướng dẫn chọn mẫu để dự giờ, phỏng vấn, kiểm tra thực tế trường trung cấp nghề sau đây hy vọng sẽ cung cấp các thông tin hữu ích giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và làm việc.

   6 p caodangnghe 13/09/2014 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật