• Mẫu bản sao Bằng nghề

  Mẫu bản sao Bằng nghề sau đây gồm có Mẫu bản sao Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, Mẫu bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, Mẫu bản sao Chứng chỉ sơ cấp nghề. Tham khảo các mẫu trên để biết làm các bản sao Bằng nghề đúng, cũng như phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   4 p caodangnghe 20/10/2018 26 0

 • Mẫu Báo cáo nhận xét sự phù hợp của dự thảo hệ thống...

  Tham khảo Mẫu Báo cáo nhận xét sự phù hợp của dự thảo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Trung tâm dạy nghề so với thực tế sau đây phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   3 p caodangnghe 20/10/2018 24 0

 • Mẫu Đánh giá hiệu quả công việc cấp nhân viên

  Tham khảo Mẫu Đánh giá hiệu quả công việc cấp nhân viên sau đây phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   6 p caodangnghe 10/10/2018 26 0

 • Mẫu Bảng câu hỏi về công việc

  Tham khảo Mẫu Bảng câu hỏi về công việc sau đây để biết cách làm một bảng câu hỏi về công việc đúng, phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   6 p caodangnghe 10/10/2018 32 0

 • Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công...

  Tham khảo Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ sau đây phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 08/10/2018 27 0

 • Mẫu Biên bản giám định thương tật

  Tham khảo Mẫu Biên bản giám định thương tật sau đây để biết cách viết một Biên bản giám định thương tật đúng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 08/10/2018 26 0

 • BM 04.01 - Mẫu Quyết định phê duyệt

  Tham khảo BM 04.01 - Mẫu Quyết định phê duyệt sau đây để biết viết một Quyết định phê duyệt đúng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 08/10/2018 28 0

 • Hướng dẫn chọn mẫu để dự giờ, phỏng vấn, kiểm tra...

  Hướng dẫn chọn mẫu để dự giờ, phỏng vấn, kiểm tra thực tế trường trung cấp nghề sau đây hy vọng sẽ cung cấp các thông tin hữu ích giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và làm việc.

   6 p caodangnghe 13/09/2018 32 0

 • Mẫu Biên bản về kết quả lựa chọn các đối tượng để...

  Tham khảo Mẫu Biên bản về kết quả lựa chọn các đối tượng để kiểm tra minh chứng, dự giờ, phỏng vấn, khảo sát thực tế sau đây để biết cách làm một Biên bản về kết quả lựa chọn các đối tượng để kiểm tra minh chứng, dự giờ, phỏng vấn, khảo sát thực tế đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 18 0

 • Hướng dẫn chọn mẫu để dự giờ, phỏng vấn, kiểm tra...

  Hướng dẫn chọn mẫu để dự giờ, phỏng vấn, kiểm tra thực tế trường cao đẳng nghề sau đây hy vọng sẽ cung cấp các thông tin hữu ích giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và làm việc.

   8 p caodangnghe 13/09/2018 31 0

 • Mẫu Đơn tự nguyện di dân

  Tham khảo Mẫu Đơn tự nguyện di dân sau đây để biết viết Đơn tự nguyện di dân đúng.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Mẫu Danh sách trích ngang các hộ di dân

  Mẫu Danh sách trích ngang các hộ di dân hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn đọc trong quá trình học tập và làm việc của mình.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật