• Mẫu số 35: Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại

  Mẫu số: 35 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) trình bày mẫu Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại. Tham khảo mẫu văn bản để biết cách viết một mẫu văn bản đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 10 0

 • Mẫu số 34: Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại

  Mẫu số: 34 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của T ổng thanh tra) trình bày mẫu Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại. Tham khảo mẫu văn bản dưới đây để biết cách viết một mẫu Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 25 0

 • Mẫu số 33: Phiếu trả đơn khiếu nại

  Mẫu số: 33 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) trình bày mẫu Phiếu trả đơn khiếu nại. Tham khảo mẫu đơn sau đây để biết viết một mẫu Phiếu trả đơn khiếu nại đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 18 0

 • Mẫu số: 01/06-BNG/LS: Tờ khai cấp hộ chiếu công vụ và hộ...

  Tham khảo Mẫu số: 01/06-BNG/LS - Tờ khai cấp hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao sau đây để biết cách viết một Tờ khai cấp hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao đúng.

   2 p caodangnghe 13/09/2018 18 0

 • Mẫu số 32: Đơn khiếu nại

  Mẫu số 32 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) trình bày về mẫu đơn khiếu nại. Tham khảo mẫu văn bản dưới đây biết biết một mẫu đơn khiếu nại đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 26 0

 • Mẫu HTXMG-1: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

  Tham khảo Mẫu HTXMG-1: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã say đây để biết cách viết Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2018 18 0

 • Mẫu Phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ...

  Tham khảo Mẫu Phiếu bầu đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về với địa phương năm 2011 sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 12/09/2018 18 0

 • Mẫu Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu thợ giỏi năm 2011

  Tham khảo Mẫu Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu thợ giỏi năm 2011 của tỉnh Đồng Nai sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 12/09/2018 19 0

 • Mẫu báo cáo về việc đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ...

  Tham khảo Mẫu báo cáo về việc đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người công đưa nghề về địa phương sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   2 p caodangnghe 12/09/2018 18 0

 • Mẫu Biên bản họp Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân,...

  Tham khảo Mẫu Biên bản họp Hội đồng Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, thợ giỏi, người đưa nghề mới về địa phương sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   3 p caodangnghe 12/09/2018 18 0

 • Bản tóm tắt thành tích Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ...

  Mời bạn cùng tham khảo Bản tóm tắt thành tích Đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương năm 2010 (Đề nghị danh hiệu: Nghệ nhân) sau đây để có những thông tin hữu ích cho bản thân.

   2 p caodangnghe 12/09/2018 22 0

 • Biểu mẫu Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu

  Biểu mẫu Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu sẽ giúp bạn biết cách làm một Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu đúng.

   3 p caodangnghe 12/09/2018 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật