• Mẫu đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi...

  Tham khảo Mẫu đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở, giấy chứng nhận quyền sỏ hữu nhà ở sau đây để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

   1 p caodangnghe 13/09/2014 18 0

 • Qui trình xây dựng danh mục thiết bị đào tạo nghề

  Qui trình xây dựng danh mục thiết bị đào tạo nghề có nội dung trình bày những khái niệm cơ bản; căn cứ, phương pháp luận xây dựng Qui trình; mô tả Qui trình xây dựng Danh mục thiết bị đào tạo nghề.

   40 p caodangnghe 13/09/2014 27 0

 • Mẫu số 1f/CN: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận...

  Tham khảo Mẫu số 1f/CN - Mẫu đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở để biết viết một mẫu đơn đúng.

   1 p caodangnghe 13/09/2014 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật