• Bài giảng Khoa học quản lý giáo dục

  Bài giảng Khoa học quản lý giáo dục nhằm mục tiêu giúp học viên có hiểu biết khái quát về quản lý và quản lý trong trường học, đổi mới tư duy quản lý các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của trường học trong xã hội có nhiều thay đổi.

   25 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Bài giảng Tâm lý học quản lý

  Bài giảng Tâm lý học quản lý có nội dung trình bày các khái niệm cơ bản về tâm lý học, khái niệm về tâm lý người, các hình thức phản ánh tâm lý; các nội dung cơ bản của tâm lý học quản lý; cá nhân chủ thể và khách thể quản lý;... Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 3 0

 • Bài giảng Giáo dục học - Nguyễn Đức Thanh

  Bài giảng Giáo dục học của tác giả Nguyễn Đức Thanh trình bày những vấn đề chung về giáo dục học như giáo dục học là một khoa học, vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, hệ thống giáo dục Quốc dân, giáo dục toàn diện,... Mời các bạn tham khảo.

   74 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

 • Bài giảng powerpoint 2007 - Hà Nguyên Long

  Bài giảng powerpoint 2007 dưới đây giúp người tham khảo biết cách thiết kế trang trình diễn, thiết kế một bài trình diễn, các liên kết giữa các slide, trình diễn slide,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   8 p caodangnghe 05/11/2018 42 0

 • Bài giảng Microsoft Excel 2013 - Hà Nguyên Long

  Bài giảng Microsoft Excel 2013 - Hà Nguyên Long gồm 6 bài trình bày về các thao tác cơ bản, cách trình bày bảng tính, các hàm thông dụng Excell, xử lý dữ liệu trên Excell. Mời các bạn tham khảo.

   33 p caodangnghe 05/11/2018 8 0

 • Bài giảng Microsoft Excel 2012 - Hà Nguyên Long

  Bài giảng Microsoft Excel 2012 - Hà Nguyên Long gồm 9 bài trình bày các kiến thức về thiết lập tùy chọn và một số công cụ đặt biệt, thiết kế trang in và in ấn, xử lý cơ sở dữ liệu trân Excell, chèn các đối tượng vào bảng tính,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   62 p caodangnghe 05/11/2018 10 0

 • Bài giảng bài 7: Kỹ năng mở đầu bài giảng

  Bài giảng bài 7: Kỹ năng mở đầu bài giảng giúp học viên sau khi học xong có khả năng thiết kế mở đầu một bài giảng theo đúng yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   2 p caodangnghe 29/10/2018 7 0

 • Bài giảng Kỹ năng hoạt động nhóm - Bài 8: Tổ chức và hoạt...

  Sau khi học xong Bài giảng Kỹ năng hoạt động nhóm - Bài 8: Tổ chức và hoạt động nhóm học viên có khả năng tổ chức và quản lý hoạt động nhóm trong dạy học một nội dung lý thuyết hoặc một bài thực hành trong thời gian 15 phút, đạt tiêu chuẩn: chia nhóm hợp lý, chủ đề thỏa luận nhóm rõ ràng, các thành viên của nhóm đều tích cực tham gia hoạt động chung.

   3 p caodangnghe 29/10/2018 7 0

 • Bài giảng Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm

  Sau khi học xong Bài giảng Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm học viên có thể xây dựng và sử dụng thành thạo câu hỏi trắc nghiệm trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

   6 p caodangnghe 29/10/2018 3 0

 • Bài giảng - Bài 3: Đánh giá người học

  Mục tiêu của bài giảng Đánh giá người học giúp người học xây dựng các tiêu chí, chỉ số và thu thập bằng chứng tốt nhất để đánh giá người học theo yêu cầu chương trình đào tạo. Soạn được bộ đề thi trắc nghiệm khách quan để đánh giá một nội dung chuyên môn. Đánh giá năng lực người học theo các tiêu chuẩn năng lực thực hiện.

   27 p caodangnghe 29/10/2018 7 0

 • Bài giảng Giáo dục học đại cương - TS. Hồ Văn Liên

  Nội dung Bài giảng Giáo dục học đại cương trình bày các kiến thức về các con đường giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, mục đích nhiệm vụ các con đường giáo dục, vai trò giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, giáo dục là một khoa học.

   83 p caodangnghe 21/10/2018 20 0

 • Bài giảng: Kỹ năng xây dựng – thực hiện dự án phục vụ...

  Bài giảng: Kỹ năng xây dựng – thực hiện dự án phục vụ cộng đồng trình bày các kiến thức về các bước thực hiện khung hợp lý dự án, tiến trình xây dựng dự án, những kỹ thuật giúp xác định nhu cầu, phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia, nghiên cứu xã hội học,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   9 p caodangnghe 17/10/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật