• Bài giảng giới thiệu trường Cao đẳng nghề thanh niên dân...

  Bài giảng giới thiệu trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên trình bày khái quát về trường CĐ nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên, thực hiện các nhiệm vụ của trường, định hướng phát triển của trường và tầm nhìn đến năm 2030.

   27 p caodangnghe 29/10/2014 70 0

 • Bài giảng Biên soạn mục tiêu bài dạy - ThS. Nguyễn Đăng Trụ

  Bài giảng Biên soạn mục tiêu bài dạy trình bày các kiến thức về việc xác định hành vi cuối người học phải đạt được, mô tả các điều kiện cần có để đạt hành vi cuối, xác định tiêu chuẩn đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p caodangnghe 29/10/2014 6 0

 • Bài giảng chương 3: Phương pháp xây dựng đề cương nghiên...

  Bài giảng chương 3: Phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học dưới đây trình bày thế nào là đề cương nghiên cứu khoa học, phân loại đề cương nghiên cứu khoa học, phương pháp xây dựng câu hỏi nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p caodangnghe 22/10/2014 20 0

 • Bài giảng Phương tiện dạy học

  Bài giảng Phương tiện dạy học dưới đây gồm 4 bài trình bày về: Máy tính và chương trình đa phương tiện, đại cương về phương tiện dạy học, phương tiện nhìn, nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học,... Mời các bạn tham khảo.

   65 p caodangnghe 21/10/2014 33 2

 • Quality assurance of CAFRE’s education and training programmes - Dr Michael...

  Quality assurance of CAFRE’s education and training programmes has Presentation aims CAFRE formation, aims, programmes, Approach to assuring quality of provision, Setting a strategic direction to staff, Developing a collegiate, self evaluative ethos, Monitoring and evaluation, Auditing and reporting systems.

   24 p caodangnghe 20/10/2014 8 0

 • Quality Control Vs Quality Assurance

  Bài giảng Quality Control Vs Quality Assurance sau đây có nội dung trình bày các khái niệm về đảm bảo chất lượng và khảo sát chất lượng, định nghĩa ISO 9000. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   3 p caodangnghe 20/10/2014 9 0

 • Open-source Quality Assurance and Performance Analysis Tools

  Agenda: Motivation, Definitions and Components, Challenges, Software Quality Assurance at GAMS, Software Quality Assurance at GAMS, Testing new Solver Links, Performance Analysis, Summary.

   36 p caodangnghe 20/10/2014 29 0

 • Open Access: Scientific Quality Assurance by Interactive Peer Review & Public...

  Outline: Motivation, Interactive Peer Review & Public Discussion, Interactive Journal “Atmospheric Chemistry and Physics”, Alternatives & Future Developments, Vision & Suggestions.

   17 p caodangnghe 20/10/2014 19 0

 • Chapter 1: An Approach to Quality Assurance Training

  Chapter 1: An Approach to Quality Assurance Training. Training transfers knowledge and skills needed to carry out a specific task or activity. Education provides a broad array of knowledge (and skill) to prepare for a future role.

   33 p caodangnghe 20/10/2014 18 0

 • A Comparison of Quality Management approaches for the Training and Vocational...

  A Comparison of Quality Management approaches for the Training and Vocational Sector in seven countries to provide an easy reference for countries wishing to introduce and/or review quality management approaches in the TVET sector.

   12 p caodangnghe 20/10/2014 18 0

 • Bài giảng môn Thẩm định tài chính dự án đầu tư

  Nội dung chính của Bài giảng môn Thẩm định tài chính dự án đầu tư: Xác định dòng tiền của dự án, thẩm định tài chính dự án đầu tư trong các điều kiện thu xếp vốn khác nhau, các phương pháp thẩm định dự án, xếp hạng và lựa chọn dự án trong điều kiện, vốn đầu tư hữu hạn.

   19 p caodangnghe 17/10/2014 19 0

 • Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư

  Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư dưới đây trang bị các kiến thức về dự toán vốn đầu tư, các quyết định chi đầu tư, phân loại các dự án, quá trình dự toán vốn đầu tư, thời gian hoàn vốn có chiết khấu, biến dạng ngân lưu, xác định thời điểm đầu tư tối ưu. Mời các tham khảo.

   19 p caodangnghe 17/10/2014 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật