• Bài giảng Quản trị dự án - Tạ Ngọc Cầu

  Bài giảng Quản trị dự án - Tạ Ngọc Cầu trình bày các kiến thức về dự án - làm sóng quản trị mới, định nghĩa dự án, các đặc tính của dự án, vòng đời dự án, quy trình quản lý dự án, dự án và con người - các bên liên đới. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   14 p caodangnghe 17/10/2014 67 0

 • Bài giảng Quản trị dự án - Huỳnh Đạt Hùng

  Nội dung Bài giảng Quản trị dự án - Huỳnh Đạt Hùng gồm 6 chương trình bày các kiến thức về cách thiết lập dự án, lựa chọn dự án đầu tư, quản trị thời gian thực hiện dự án, quản trị chi phí thực hiện dự án, quản trị việc bố trí và điều hòa nguồn lực thục hiện dự án.

   151 p caodangnghe 17/10/2014 26 0

 • Bài giảng Phân tích dự án tài chính

  Bài giảng Phân tích dự án tài chính trang bị các kiến thức về xác định dòng tiền dự án, phân tích ảnh hưởng của khấu hao, phân tích ảnh hưởng lãi vay, phân tích ảnh hưởng lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p caodangnghe 17/10/2014 20 0

 • Bài giảng môn học: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt...

  Bài giảng môn học: Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị công trình dân dụng - PGS. Lê Kiều với 9 chương trình bày các kiến thức về công tác thi công và nghiệm thu trang thiết bị chống cháy, công tác thi công và nghiệm thu việc lắp đặt các thiết bị, giám sát thi công và nghiệm thu hệ thống thoát nước bên trong nhà,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt dược nội dung chi tiết.

   78 p caodangnghe 17/10/2014 19 0

 • Bài giảng chuyên đề 7: Giám sát nền và móng công trình - ĐH...

  Sau khi học xong Bài giảng chuyên đề 7: Giám sát nền và móng công trình giúp bạn nắm vững quy phạm, trách nhiệm quyền hạn và mọi yêu cầu đề ra cho nền móng công trình. Linh hoạt trong phương thức giám sát thi công công trình,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   54 p caodangnghe 17/10/2014 19 0

 • Bài giảng chuyên đề 2: Hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà...

  Bài giảng chuyên đề 2: Hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà nước - TS. Nguyễn Thị Phượng với mục đích Làm rõ được sự vị trí, vai trò, chức năng của các CQ trong BMNN trên cơ sở nhận thức về NN, NNPQ. Những tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các CQ trong BMNN. Phương thức tổ chức hoạt động của các CQ trong BMNN, để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của XH và công dân.

   97 p caodangnghe 15/10/2014 18 0

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3, 4 - Biên soạn: Nguyễn Đình...

  Sau khi học xong Bài giảng Kế toán thuế: Chương 3, 4 - Biên soạn: Nguyễn Đình Chiến người học có thể nắm được các chi phí được coi là hợp lý và không hợp lý, kê khai nộp thuế, phương pháp hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận kế toán, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

   83 p caodangnghe 15/10/2014 40 0

 • Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1, 2 - Biên soạn: Nguyễn Đình...

  Bài giảng Kế toán thuế: Chương 1, 2 - Biên soạn: Nguyễn Đình Chiến giúp người học hiểu được thuế giá trị gia tăng, nắm được kê khai nộp thuế, nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT, phương pháp hạch toán thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu, quy trình kê khai nộp thuế XNK, phương pháp kế toán ủy thác xuất nhập khẩu.

   86 p caodangnghe 15/10/2014 41 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Nguyễn Hồng Thắng

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính dưới đây với 2 bài trình bày về phương pháp phân tích báo cáo tài chính, phân tích báo cáo luân chuyển tiền. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   48 p caodangnghe 14/10/2014 26 0

 • Bài giảng chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép -...

  Nội dung Bài giảng chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép trình bày về tài khoản kế toán, ghi sổ kép, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, đối chiếu kiểm tra số liệu kế toán. Mời các bạn tham khảo.

   37 p caodangnghe 14/10/2014 24 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Nội dung Bài giảng Kế toán tài chính 2 gồm 4 chương trình bày các kiến thức về kế toán lưu chuyển hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   193 p caodangnghe 14/10/2014 13 0

 • Bài giảng Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập, phân...

  Dưới đây là Bài giảng Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong lập, phân tích vá đánh giá dự án - PGS.TS. Võ Thành Hưng trình bày nội dung về giá trị thời gian và tính toán giá trị thời gian tiền, tỉ suất hoàn vốn nội bộ, giá trị hiện tại ròng.

   10 p caodangnghe 14/10/2014 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật