• Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - ĐH Cần Thơ

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học này nhằm giúp sinh viên có kiến thức về những luận cứ căn bản khi viết đề cương nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học và những phương pháp truy cập thông tin / tài liệu từ thư viện và máy tính thông qua các đĩa chứa dữ liệu hay trực tiếp trên internet mà trước hết để phục vụ làm luận văn tốt nghiệp ra trường.

   19 p caodangnghe 18/08/2014 23 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - ĐH Kinh tế quốc dân

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học trình bày về khái niệm nghiên cứu khoa học, phương pháp diễn dịch, phương pháp nghiên cứu, nguyên tắc nghiên cứu khoa học, quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

   31 p caodangnghe 18/08/2014 22 0

 • Bài giảng Cách viết tổng quan về vấn đề nghiên cứu - Bài...

  Bài giảng Cách viết tổng quan về vấn đề nghiên cứu bài 3: Xây dựng tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết với mục tiêu giúp người học hiểu được các khái niệm cơ sở về lý thuyết và tầm quan trọng của cơ sở lý thuyết đối với nghiên cứu, các cách thức tìm kiếm tài liệu liên quan đến nội dung nghiên cứu, quá trình thực hiện tìm kiếm và nghiên cứu các văn bản từ nguồn tài...

   7 p caodangnghe 18/08/2014 7 0

 • Bài giảng Lịch sử tư tưởng quản lý - Hoảng Văn Luân

  Mục tiêu sau khi học xong bài: Lịch sử tư tưởng quản lý sinh viên có thể hiểu hơn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu của khoa học lịch sử tư tưởng quản lý, tham khảo các cách phân kì lịch sử tư tưởng quản lý trong đó có quan điểm phân kì của chúng tôi, nắm được những nét lớn về hoàn cảnh ra đời đặc điểm cơ bản của tư tưởng quản lý của các thời kì lịch sử, hiểu...

   203 p caodangnghe 04/08/2014 26 0

 • Bài giảng Trình bày kết quả nghiên cứu

  Bài giảng Trình bày kết quả nghiên cứu giúp cho sinh viên mô tả được các loại bảng, biểu sử dụng trình bày kết quả; sử dụng được bảng biểu thích hợp trong trình bày kết quả nghiên cứu. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên để có bài báo cáo nghiên cứu khoa học sinh động, trực quan.

   24 p caodangnghe 19/12/2013 36 2

 • Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Phạm Văn...

  Bài giảng Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học gồm 5 chương với các nội dung chủ yếu: đại cương về nghiên cứu khoa học, vấn đề khoa học, giả thuyết khoa học, cơ sở lí luận của đề tài, trình bày và thuyết trình luận văn khoa học.

   39 p caodangnghe 19/12/2013 26 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - ĐH Sư phạm Hà Nội

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giới thiệu về phương pháp nghiên cứu khoa học, quy trình nghiên cứu khoa học, xây dựng đề cương nghiên cứu, thực hiện nghiên cứu, cách viết một báo cáo khoa học, đánh giá định lượng kết quả nghiên cứu khoa học, một số vấn đề xã hội trong nghiên cứu khoa học, bài tập lớn môn học.

   28 p caodangnghe 19/12/2013 31 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Lê Văn Hảo

  Cuốn sách Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm 5 chương với các nội dung chính: khái niệm và trình tự trong khoa học và nghiên cứu khoa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học định lượng, các phương pháp nghiên cứu khoa học định tính, xử lý và phân tích số liệu, viết các tài liệu khoa học.

   41 p caodangnghe 19/12/2013 37 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật