• Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - CĐ Nghề Ispace

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp dưới đây giúp người học nắm rõ chủ trương của những người lãnh đạo, hiểu được truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp góp phần tạo dựng sự khác biệt giữa các doanh nghiệp,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   16 p caodangnghe 09/01/2019 50 3

 • Bài giảng Tạo động lực làm việc - TS. Phan Quốc Việt, ThS....

  Bài giảng Tạo động lực làm việc - TS. Phan Quốc Việt, ThS. Nguyễn Huy Hoàng dưới đây giúp học viên sẽ có thể: Kể ra được những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của những người làm việc với mình, mô tả được vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên, áp dụng các kỹ thuật làm giàu công việc để tạo động lực làm việc cho nhân viên.

   89 p caodangnghe 09/01/2019 38 1

 • Bài giảng Quản lý xung đột

  Dưới đây là Bài giảng Quản lý xung đột trình bày các kiến thức về các kiểu xung đột, phương pháp quản lý xung đột, các tình huống mobing và chia sẻ từ các thành viên tham gia, phương pháp cạnh tranh, thương thảo trong quản lý xung đột.

   17 p caodangnghe 09/01/2019 38 1

 • Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử - Bùi...

  Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử dưới đây trình bày nội dung về các bước của một kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử, xác định mục tiêu kinh doanh, đo lường lợi ích và chi phí kinh doanh, kế hoạch triển khai. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   21 p caodangnghe 09/01/2019 15 0

 • Chuyên đề: Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực - GV: ThS. NCS....

  Nội dung Chuyên đề: Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực trình bày về tổng quan quản trị nguồn nhân lực, mối liên hệ của nhân sự, chức năng phòng quản trị nguồn nhân lực, tiến trình hoạch định nguồn nhân lực, văn hóa doanh nghiệp, các phương pháp dự báo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p caodangnghe 09/01/2019 21 0

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý sự thay đổi

  Bài giảng Kỹ năng quản lý sự thay đổi dưới đây trình bày nội dung về hiểu biết sự thay đổi, thiết lập mục tiêu cụ thể, hoạch định và thực hiện sự thay đổi, củng cố sự thay đổi, phát triển nhân viên,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   37 p caodangnghe 09/01/2019 22 0

 • Bài giảng Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức...

  Mục tiêu của Bài giảng Kỹ năng lập thang bảng lương và xác định mức lương giúp người học tiếp cận với các phương diện chiến lược của tiền lương, một số quan điểm tiền lương mới; nắm bắt tư tưởng và quan điểm, nguyên tắc và thực hành trả lương trong nền kinh tế thị trường; phát triển năng lực và kỹ năng đánh giá giá trị công việc.

   59 p caodangnghe 09/01/2019 23 0

 • Bài giảng Kỹ năng kiểm tra

  Nội dung Bài giảng Kỹ năng kiểm tra sau đây trình bày về các nguyên tắc của việc kiểm tra, khái niệm kiểm tra, các biện pháp kiểm tra trong, các biện pháp xử lý sau kiểm tra, kiểm tra dự phòng, quá trình kiểm tra. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   29 p caodangnghe 07/01/2019 22 1

 • Bài giảng Kỹ năng giao quyền

  Bài giảng Kỹ năng giao quyền dưới đây trình bày nội dung kiến thức về định nghĩa quản lý, giao quyền không hiệu quả, hiểu lầm khi giao quyền, kỹ năng giao quyền, lợi ích của giao quyền,... Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy của bạn, mời tham khảo.

   50 p caodangnghe 07/01/2019 22 0

 • Bài giảng Công việc lãnh đạo

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Công việc lãnh đạo dưới đây trang bị các kiến thức về nhà lãnh đạo quản lý thời gian, khái niệm lãnh đạo, công việc lãnh đạo, nhà quản lý,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết nhất.

   51 p caodangnghe 07/01/2019 19 0

 • Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp hiệu quả - Phần...

  Bài giảng Kỹ năng thuyết trình và giao tiếp hiệu quả - phần 2: Kỹ năng giao tiếp trình bày nội dung về các dạng giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp cơ bản, kỹ năng nói hiệu quả, kỹ năng lắng nghe, các kỹ năng để lắng nghe hiệu quả. Mời tham khảo.

   36 p caodangnghe 31/12/2018 10 0

 • Bài giảng Kỹ năng thuyết trình - HD: Vũ Thái Hà

  Bài giảng Kỹ năng thuyết trình được thiết kế nhằm giúp học viên cải thiện kỹ năng thuyết trình, đặc biệt ứng dụng trong công việc; nắm bắt và ứng dụng cách tiếp cận mới để thuyết trình hiệu quả; xây dựng các kĩ năng mới; củng cố các kỹ năng sẵn có.

   69 p caodangnghe 31/12/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật