• Bài giảng Kỹ năng bán hàng

  Bài giảng Kỹ năng bán hàng dưới đây giúp người học có nhận thức đúng về nghề bán hàng, hoàn thiện kỹ năng bán hàng, nâng cao kỹ năng giao tiếp trong bán hàng, thúc đẩy hiệu quả làm việc của người bán hàng. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   211 p caodangnghe 23/12/2018 9 1

 • Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Kỹ năng viết

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh - Kỹ năng viết trình bày về: Trình tự của thông tin trình bày, từ ngữ sử dụng, chính xác của văn phạm, đối tượng nguời đọc, hình thức trình bày.

   97 p caodangnghe 22/12/2018 26 0

 • Bài giảng Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh - ThS. Nguyễn Văn Vẹn

  Bài giảng Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh - ThS. Nguyễn Văn Vẹn gồm 4 chủ đề chính: Tiến trình đàm phán trong kinh doanh, các hình thức đàm phán, các kiểu đàm phán, khái niệm - đặc điểm - các yếu tố ảnh hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p caodangnghe 11/12/2018 10 0

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương - ĐH KHXH&NV Hà Nội

  Bài giảng Khoa học quản lý đại cương nhằm cung cấp hệ thống tri thức căn bản, có tính lý luận chung về quản lý. Kết cấu bài giảng gồm 3 phần, trình bày tổng quan về Khoa học quản lý, nguyên tắc và phương pháp quản lý, các chức năng của quy trình quản lý.

   187 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Bài giảng Chiến lược phát triển dạy nghề 2011 - 2020

  Bài giảng Chiến lược phát triển dạy nghề 2011 - 2020 trình bày các nội dung chính về bối cảnh, thời cơ và thách thức; thực trạng phát triển dạy nghề, nội dung cơ bản bản chiến lược phát triển dạy nghề.

   18 p caodangnghe 31/10/2018 21 0

 • Bài giảng Chương 1: Tổng quan về môn học phát triển kỹ năng

  Bài giảng Chương 1: Tổng quan về môn học phát triển kỹ năng trang bị cho sinh viên phương pháp học tập hiệu quả, phương pháp đọc sách tìm kiếm và quản lý thông tin khoa học, quản lý và sử dụng hiệu quả thời gian,.

   9 p caodangnghe 31/10/2018 22 0

 • Bài giảng chương 2: Phương pháp tư duy tích cực

  Bài giảng chương 2: Phương pháp tư duy tích cực trang bị cho người tam khảo các kiến thức về khái niệm tư duy, bản chất tư duy, một số phương pháp tư duy, phương pháp tư duy tích cực, phương pháp rèn luyện tư duy tích cực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p caodangnghe 30/10/2018 20 0

 • Bài giảng Phương pháp học Đại học - Hà Trọng Nghĩa

  Bài giảng Phương pháp học Đại học - Hà Trọng Nghĩa trình bày về bản đồ tư duy, cách quản lý thời gian, kỹ năng nghe giảng và kỹ năng ghi chép, kỹ năng đọc sách, kỹ năng viết, kỹ năng diễn thuyết, kỹ năng ghi.

   56 p caodangnghe 30/10/2018 22 0

 • Bài giảng Phát triển chương trình giáo dục - ĐH Quốc gia Hà...

  Hãy tham khảo Bài giảng Phát triển chương trình giáo dục trình bày các kiến thức về khái niệm cơ bản chương trình giáo dục, cơ sở khoa học và thực tiễn của việc xây dựng chương trình giáo dục và chương trình môn học, phát triển chương trình giáo dục, đánh giá chương trình giáo dục.

   124 p caodangnghe 30/10/2018 21 0

 • Bài giảng môn học Lý luận dạy học - ThS. Tiêu kim Cương

  Sau khi học xong Bài giảng môn học Lý luận dạy học người học có khả năng: Hiểu các khái niệm cơ bản và các mối quan hệ giữa chúng trong hệ thống lý luận của dạy và học diễn ra trong nhà trường và các cơ sở giáo dục. Ứng dụng các kiến thức học được soạn giáo án cho một bài giảng cụ thể .

   85 p caodangnghe 30/10/2018 21 0

 • Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm - ThS. Trần Quốc Trung

  Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm trình bày các kiến thức về phân tích vai trò nhóm, các bước phát triển nhóm, các bước làm việc nhóm, quản lý xung đột nhóm,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   7 p caodangnghe 30/10/2018 10 0

 • Bài giảng Nội dung dạy học về công nghệ gia công kim loại -...

  Bài giảng Nội dung dạy học về công nghệ gia công kim loại trình bày về các yêu cầu nghề nghiệp kỹ thuật cơ khí đối với nội dung dạy học, nội dung dạy học của các môn thuộc về công nghệ gia công kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p caodangnghe 30/10/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật