• Bài giảng Một số nội dung về thanh tra công tác giáo viên

  Bài giảng Một số nội dung về thanh tra công tác giáo viên có nội dung trình bày tiêu chuẩn, chuẩn trình độ đối với giáo viên dạy nghề, chức năng của giáo viên dạy nghề, nhiệm vụ của giáo viên dạy nghề và các nội dung khác.

   9 p caodangnghe 11/09/2018 9 0

 • Bài giảng Thanh tra quản lý đào tạo nghề và một số sai...

  Bài giảng Thanh tra quản lý đào tạo nghề và một số sai phạm thường gặp có nội dung trình bày các công việc của một Thanh tra quản lý đào tạo nghề và các sai phạm thường gặp trong công tác thanh tra. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   13 p caodangnghe 11/09/2018 10 0

 • Bài giảng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị...

  Tham khảo Bài giảng Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 73/2006/NĐ-CP sau đây về quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

   9 p caodangnghe 11/09/2018 12 0

 • Bài giảng Một số nội dung cơ bản trong thanh tra hoạt động...

  Bài giảng Một số nội dung cơ bản trong thanh tra hoạt động dạy nghề trình bày nội dung tổ chức và hoạt động của thanh tra trong lĩnh vực dạy nghề như tại sao cần thanh tra dạy nghề? Ai thanh tra? Thanh tra ai? Thanh tra nội dung gì?... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   9 p caodangnghe 11/09/2018 11 0

 • Bài giảng - Bài 6: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

  Mời các bạn cùng đón đọc Bài giảng - Bài 6: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trình bày kiến thức về quan điểm về đào tạo, xác định nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch và chuẩn bị, các phương thức đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo.

   62 p caodangnghe 11/09/2018 9 0

 • Bài giảng - Bài 2: Phương pháp quản trị nguồn nhân lực

  Bài giảng - Bài 2: Phương pháp quản trị nguồn nhân lực trình bày nội dung về các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực, phương pháp quản trị nguồn nhân lực, mô hình hành chính mệnh lệnh, mô hình pháp luật, mô hình quản trị mục tiêu.

   33 p caodangnghe 11/09/2018 9 0

 • Bài giảng Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp - ThS....

  Mời các bạn tham khảo Bài giảng Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp với các nội dung chính trình bày về cấu trúc tổng quát một đề tài KHGD, phần mở đầu cho một đề tài KHGD, phân biệt khách thể nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu trong đề tài KHGD, điều cần lưu ý khi đặt tên đề tài KHGD, giả thuyết nghiên cứu trong đề tài KHGD, các phán đoán thông dụng khi viết giả thuyết...

   29 p caodangnghe 05/09/2018 28 0

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Vũ Cao Đàm

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học giúp sinh viên nhận thức được phương pháp đúng đắn trước khi thực hiện một bài báo cáo về phương pháp nghiên cứu khoa học, biết được các trình tự và các bước thực hiện để hoàn thành báo cáo khoa học đúng quy cách và đạt kết quả cao.

   200 p caodangnghe 19/12/2013 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật