• Bài giảng Quản lý dựa vào cộng đồng

  Bài giảng Quản lý dựa vào cộng đồng hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng, nhằm phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, nhằm cân bằng về vật chất và tinh thần qua đó nhằm tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng.

   12 p caodangnghe 07/01/2019 14 0

 • Bài giảng Kỹ năng giải quyết vấn đề: Ra quyết định tập...

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kỹ năng giải quyết vấn đề: Ra quyết định tập thể dưới đây trình bày nội dung kiến thức về mô hình ra quyết định, cá nhân ra quyết định, quyết định tập thể,... .

   11 p caodangnghe 07/01/2019 14 1

 • Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực lãnh đạo: Chân dung...

  Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực lãnh đạo: Chân dung nhà lãnh đạo dưới đây trình bày nội dung kiến thức về vai trò nhà lãnh đạo, đối tượng của nhà lãnh đạo, chức năng/công việc nhà lãnh đạo, năng lực hành vi thái độ nhà lãnh đạo.

   24 p caodangnghe 05/01/2019 27 2

 • Bài giảng Marketing mới cho thời đại mới - Philip Kotler

  Bài giảng Marketing mới cho thời đại mới - Philip Kotler dưới đây trình bày nội dung chính về cải thiện vai trò và quan hệ của marketing trong công ty, tìm kiếm các cơ hội mới, tìm cách truyền đạt mới, sử dụng công nghệ mới và đo lường kết quả đạt được.

   76 p caodangnghe 05/01/2019 22 1

 • Bài giảng Lãnh đạo trong một nhóm

  Kết thúc Bài giảng Lãnh đạo trong một nhóm này học viên có thể phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý, tóm tắt những kết luận của lý thuyết cá tính điển hình, tìm hiểu về các học thuyết hành vi, mô tả mô hình của Fiedler, giải thích lý thuyết tình huống của Hersey và Blanchard, mô tả lý thuyết đường dẫn - mục tiêu.

   25 p caodangnghe 05/01/2019 23 1

 • Bài giảng Kỹ năng thuyết phục

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kỹ năng thuyết phục dưới đây trình bày về khái niệm thuyết phục, chiến lược thuyết phục, sử dụng các cách thuyết phục, chỉ ra xung đột,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   33 p caodangnghe 05/01/2019 22 0

 • Bài giảng Kỹ năng quản trị thông tin

  Bài giảng Kỹ năng quản trị thông tin trình bày nội dung về các nguyên tắc quản trị thông tin, thông tin của các bộ phận, các hình thức truyền tin, hệ thống báo cáo nội bộ,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   32 p caodangnghe 05/01/2019 20 0

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý xung đột

  Nội dung Bài giảng Kỹ năng quản lý xung đột dưới đây trình bày về khái niệm chung của xung đột, phong cách quản lý xung đột, kỹ năng giải quyết xung đột. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   55 p caodangnghe 05/01/2019 35 2

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý thời gian - ĐH Khoa học tự nhiên

  Bài giảng Kỹ năng quản lý thời gian dưới đây trình bày nội dung về ưu tiên thời gian, hiệu quả của việc ưu tiên công việc, thời gian bị lãng phí khi nào, kỹ năng để quản lý thời gian tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p caodangnghe 05/01/2019 19 0

 • Bài giảng Kỹ năng quản lý sự thay đổi

  Bài giảng Kỹ năng quản lý sự thay đổi trình bày hiểu biết về sự thay đổi, cách thiết lập các mục tiêu cụ thể, hoạch định và thực hiện sự thay đổi, củng cố sự thay đổi, phát triển nhân viên,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   37 p caodangnghe 05/01/2019 23 1

 • Bài giảng Kỹ năng giao việc - ủy quyền

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kỹ năng giao việc - ủy quyền trình bày về các hình thức giao việc; phân loại công việc giao theo nhân viên: Theo mức chuyên môn, theo tính khí, cá tính, phẩm chất; phân biệt giao việc và uỷ quyền; quy trình giao việc; giao việc cho ai, tại sao?,...

   35 p caodangnghe 05/01/2019 29 0

 • Bài giảng Kỹ năng động viên nhân viên

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Kỹ năng động viên nhân viên trình bày nội dung kiến thức về lý thuyết động viên nhân viên, trình bày các biện pháp động viên nhân viên như giao trách nhiệm, khuyến khích nhân viên tham gia bằng nhiều cách, biểu dương, hổ trợ... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung chi tiết.

   35 p caodangnghe 05/01/2019 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật