• Bài giảng Hiến pháp 2013 - Báo cáo viên: Phạm Minh Hòa

  Bài giảng Hiến pháp 2013 kết cấu gồm 11 chương và 120 điều trang bị cho người học các kiến thức về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, chính quyền địa phương, hiệu lực của HP và việc sửa đổi HP,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   184 p caodangnghe 12/01/2019 27 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những...

  Nội dung Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những chiến lược ứng dụng trong thực tiễn trình bày về các loại hoán đổi, đặc điểm của một hoán đổi, hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ - định giá, hoán đổi tiền tệ - ứng dụng. Mời tham khảo.

   42 p caodangnghe 09/01/2019 36 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường...

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau trình bày nội dung về thị trường kỳ hạn OTC, sàn giao dịch giao sau có tổ chức, những nhà giao dịch trên sàn, cơ chế giao dịch sau, yết giá giao sau,... Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy của bạn.

   34 p caodangnghe 09/01/2019 36 0

 • Bài giảng Quản trị nhân sự - Chương 5: Đào tạo và huấn...

  Bài giảng Quản trị nhân sự - Chương 5: Đào tạo và huấn luyện nhân viên trình bày nội dung về các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực, tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự, đào tạo nâng cao năng lực kỹ thuật.

   32 p caodangnghe 07/01/2019 26 0

 • Bài giảng Quản trị nhân sự - Chương 4: Quá trình tuyển dụng

  Bài giảng Quản trị nhân sự - Chương 4: Quá trình tuyển dụng trình bày nội dung về xác định nhu cầu về nhân sự trong đơn vị, nguồn cung cấp ứng viên, nội dung qui trình của công tác tuyển dụng nhân viên. Mời tham khảo.

   75 p caodangnghe 07/01/2019 26 0

 • Bài giảng Quản trị nhân sự - Chương 3: Phân tích công việc

  Chương 3: Phân tích công việc thuộc Bài giảng Quản trị nhân sự trình bày các kiến thức về khái niệm và vai trò của phân tích công việc, các phương pháp đánh giá tình hình thực hiện công việc, các điểm cần lưu ý trong đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên, phỏng vấn đánh giá thực hiện công việc.

   31 p caodangnghe 07/01/2019 27 0

 • Bài giảng Hành vi tổ chức - Bài 2: Giá trị, thái độ và sự...

  Bài giảng Hành vi tổ chức - Bài 2: Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc trình bày nội dung về sự cần thiết phải nghiên cứu hệ thống giá trị cá nhân, cơ sở hình thành HTGTCN, mối quan hệ giữa giá trị – thái độ – sự thoả mãn, mối quan hệ giữa thoả mãn và việc thực hiện nhiệm vụ.

   15 p caodangnghe 07/01/2019 27 0

 • Bài giảng Xây dựng và thực hiện 5S

  Bài giảng Xây dựng và thực hiện 5S trang bị các kiến thức về nội dung của 5S, nguyên tắc trong suốt, ngăn ngừa dơ bẩn từ gốc, các bước áp dụng 5S,... Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   106 p caodangnghe 07/01/2019 17 1

 • Bài giảng Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý doanh...

  Bài giảng Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý doanh nghiệp trình bày về nghiên cứu và ứng dụng một số vấn đề của lý thuyết hệ thống trong quản trị doanh nghiệp, ứng dụng các quan điểm hệ thống trong việc thực hiện các chức năng quản trị, chức năng kiểm tra và quan điểm hệ thống,... .

   124 p caodangnghe 07/01/2019 13 0

 • Tập huấn Công tác tổ chức đại hội chi đoàn - ĐH Cần Thơ

  Tập huấn Công tác tổ chức đại hội chi đoàn nhằm mục đích tổng kết lại các công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua, kiểm điểm lại những mặt làm được, những mặt chưa làm được, lấy ý kiến đóng góp của Đại biểu để đề ra chương trình hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên cho Chi đoàn nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu chọn ra Ban chấp hành Chi...

   27 p caodangnghe 07/01/2019 12 0

 • Bài giảng Tạo động lực làm việc cho nhân viên

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Tạo động lực làm việc cho nhân viên dưới đây trình bày nội dung về những vấn đề cơ bản động lực làm việc, các thuyết động viên, những giải pháp tạo động lực, vị trí của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc, bài học kinh nghiệm.

   70 p caodangnghe 07/01/2019 13 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro - Nguyễn Hồng Thắng

  Bài giảng Quản trị rủi ro - Nguyễn Hồng Thắng trình bày nội dung kiến thức về nhận diện và phân loại rủi ro, lượng hóa rủi ro (đo rủi ro bằng biên độ dao động tỷ suất lợi nhuận), phân tích rủi ro – lợi nhuận. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   42 p caodangnghe 07/01/2019 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật