• Bài giảng Xác định thông tin minh chứng khi thực hiện tự...

  Bài giảng Xác định thông tin minh chứng khi thực hiện tự kiểm định CLDN trường Cao đẳng nghề nhằm giúp học viên hiểu được khái niệm và các phương pháp xác định thông tin, minh chứng cho từng nội hàm của tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số trong hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn của trường Cao đẳng nghề.

   41 p caodangnghe 13/09/2018 26 0

 • Bài giảng Xác định thông tin minh chứng khi thực hiện tự...

  Bài giảng Xác định thông tin minh chứng khi thực hiện tự kiểm định CLDN trường Cao đẳng nghề: Tiêu chí 5 - Chương trình, giáo trình nhằm mục tiêu giúp người học có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin minh chứng theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí.

   10 p caodangnghe 13/09/2018 26 0

 • Bài giảng Phân tích, đánh giá thông tin minh chứng khi kiểm...

  Bài giảng Phân tích, đánh giá thông tin minh chứng khi kiểm định chất lượng dạy nghề trường Cao đẳng nghề: Một số chỉ số của tiêu chí 5 - Chương trình, giáo trình nhằm giúp học viên hiểu rõ hơn về các chỉ số của tiêu chí 5 - tiêu chí về chương trình và giáo trình.

   17 p caodangnghe 13/09/2018 27 0

 • Bài giảng Bài 11 (tiếp theo): Yêu cầu và quy trình viết báo...

  Bài giảng Bài 11 (tiếp theo): Yêu cầu và quy trình viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề (Phần 2 – Trường Trung cấp nghề) nhằm mục tiêu giúp học viên sau khi học xong bài này đạt được hiểu, biết được các yêu cầu và qui trình về viết báo cáo tự KĐCLDN cho một trường TCN; viết được một báo cáo tự KĐCLDN; cẩn thận, chính xác, đầy đủ trong viết báo cáo.

   41 p caodangnghe 13/09/2018 25 0

 • Bài giảng Bài 11: Yêu cầu và quy trình viết báo cáo tự kiểm...

  Bài giảng Bài 11: Yêu cầu và quy trình viết báo cáo tự kiểm định do Nguyễn Văn Trung biên soạn nhằm mục tiêu xác định được yêu cầu và quy trình khi tiến hành viết báo cáo chỉ số, tiêu chuẩn và tiêu chí; áp dụng được các yêu cầu và quy trình vào viết báo cáo chỉ số, tiêu chuẩn và tiêu chí.

   35 p caodangnghe 13/09/2018 26 0

 • Bài giảng Tiêu chí 4: Giáo viên và cán bộ quản lý

  Bài giảng Tiêu chí 4: Giáo viên và cán bộ quản lý có nội dung giới thiệu về tiêu chí Giáo viên và cán bộ quản lý trong kiểm định chất lượng giáo dục. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về tiêu chí trên.

   25 p caodangnghe 13/09/2018 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật