• Bài thuyết trình Quản lý dựa vào cộng đồng

  Quản lý dựa vào cộng đồng íà một phương pháp mới được áp dụng hiệu quả ở Việt Nam để quản lý, và phát triển bền vững tài nguyên và cộng đồng con người. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình Quản lý dựa vào cộng đồng dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết.

   12 p caodangnghe 30/12/2018 26 0

 • Bài thuyết trình: Quản trị rủi ro tài chính - Nhóm 1

  Bài thuyết trình: Quản trị rủi ro tài chính dưới đây giới thiệu về các công cụ tài chính phái sinh, thực trạng áp dụng công cụ tài chính phái sinh tại Việt Nam. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   33 p caodangnghe 17/10/2018 26 0

 • Nghệ thuật nói

  Tài liệu sau đây có nội dung nêu vai trò của nghệ thuật nói giúp giao tiếp giữa con người với con người hiệu quả, một số câu thành ngữ và tục ngữ về lời nói. Tham khảo tài liệu dưới đây để bổ sung các kiến thức và kinh nghiệm nhằm có nghệ thuật nói hiệu quả.

   12 p caodangnghe 08/10/2018 21 0

 • Các yếu tố cơ bản cho hợp tác bền vững với doanh nghiệp...

  Các yếu tố cơ bản cho hợp tác bền vững với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề – Kinh nghiệm Malaysia có nội dung trình bày các trụ cột cho sự nghiệp công nghiệp hóa Malaysia, nhu cầu về công nhân tay nghề cao và nỗ lực cấp cơ quan chính phủ, góc nhìn của các cơ sở đào tạo nghề về việc cải thiện việc hợp tác với các doanh nghiệp, một số nhận xét trao đổi.

   24 p caodangnghe 13/09/2018 34 0

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - cơ sở để cấp chứng chỉ kỹ...

  Bài báo cáo Tiêu chuẩn kỹ năng nghề - cơ sở để cấp chứng chỉ kỹ năng nghề do MA. Nguyễn Chí Trường trình bày có nội dung trình bày các vấn đề như: TCKNNQG được xây dựng như thế nào, việc đánh giá và cấp VBCC ở Việt Nam, thực trạng đánh giá và cấp VBCC ở Việt Nam.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 35 0

 • Occupational standards as basis for certification of existing workforce in...

  Occupational standards as basis for certification of existing workforce in Vietnam presented: How to develop the National Occupational Skill Standards (NOSS)? How to certificate the existing workforce? Testing and certification status in Viet Nam.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 42 0

 • Đào tạo nghề kép: Phương pháp đổi mới nhằm nâng cao sự...

  Đào tạo nghề kép: Phương pháp đổi mới nhằm nâng cao sự phù hợp và chất lượng đào tạo nghề và tăng khả năng có việc làm có nội dung giới thiệu về hệ thống đào tạo nghề kép, lợi ích của nó, các mô hình đang áp dung và bài học kinh nghiệm.

   13 p caodangnghe 13/09/2018 36 0

 • Dual Cooperative Training: Innovative approach to improve TVET quality,...

  Dual Cooperative Training: Innovative approach to improve TVET quality, relevance and increasing the employability presented a dual education system, implementation, result.

   13 p caodangnghe 13/09/2018 31 0

 • Giáo viên dạy nghề - chìa khóa đột phá chất lượng đào...

  Giáo viên dạy nghề - chìa khóa đột phá chất lượng đào tạo nghề có chủ đề trình bày giáo viên dạy nghề là trụ cột của đột phá chất chất lượng đào tạo nghề, vai trò của giáo viên dạy nghề trong chất lượng đào tạo nghề, các vấn đề trong đào tạo giáo viên.

   10 p caodangnghe 13/09/2018 27 0

 • TVET Teachers - the key for TVET quality breakthrough

  TVET Teachers - the key for TVET quality breakthrough with Topic of presentation TVET Teachers as Backbone for TVET Quality Quality Breakthrough.

   10 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Đào tạo giáo viên dạy nghề ở Việt Nam - tầm nhìn đến năm...

  Đào tạo giáo viên dạy nghề ở Việt Nam - tầm nhìn đến năm 2020 do PGS.TS. Cao Văn Sâm biên soạn có nội dung trình bày vấn đề đào tạo giáo viên dạy nghề trong bối cảnh trong nước và quốc tế; mục tiêu, mô hình đào tạo, bồi dưỡng GVDN; một số giải pháp đào tạo, bồi dưỡng GVDN.

   12 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

 • Tvet teachers educationin Viet Nam – vision to 2020 - ASSOC.PROF.DR. Cao...

  Tvet teachers educationin Viet Nam – vision to 2020 has main content, situation in Viet Nam and in the world, objectives and models of TVET teachers education and training, some solutions for TVET teachers education and training.

   12 p caodangnghe 13/09/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật