• Bài thuyết trình: Tổ chức quản lý đào tạo nghề

  Bài thuyết trình: Tổ chức quản lý đào tạo nghề có kết cấu gồm 5 chương, trình bày mạng lưới, quy mô và chất lượng dạy nghề; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề; công tác quản lý dạy nghề; nhận định đánh giá và định hướng phát triển hệ thống dạy nghề.

   71 p caodangnghe 13/09/2018 25 0

 • Bài thuyết trình: Những vấn đề chung về quản lý & quản lý...

  Bài thuyết trình: Những vấn đề chung về quản lý & quản lý giáo dục đào tạo có nội dung trình bày về quản lý và quá trình quản lý, chức năng quản lý, tầm quan trọng của quản lý, nguyên tắc quản lý & quản lý giáo dục, phương pháp quản lý và các nội dung khác.

   21 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Bài thuyết trình: Giới thiệu bộ tài liệu hỗ trợ hiệu...

  Bài thuyết trình: Giới thiệu bộ tài liệu hỗ trợ hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học có mục tiêu hỗ trợ hiệu trưởng tăng cường nhận thức về tiến trình đổi mới, nâng cao năng lực quản lý trên cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn, thúc đẩy văn hóa tự học và học suốt đời của cán bộ quản lý giáo dục.

   38 p caodangnghe 13/09/2018 31 0

 • Báo cáo Kế hoạch: Tự đánh giá chất lượng giáo dục đại...

  Báo cáo Kế hoạch: Tự đánh giá chất lượng giáo dục đại học - Trường Đại học DL Lạc Hồng trình bày các nội dung của hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam; mục đích, quyền lợi của trường khi tham gia đăng ký kiểm định; quy trình kiểm định; tự đánh giá; kế hoạch tự đánh giá.

   11 p caodangnghe 13/09/2018 10 0

 • Kiểm định chất lượng: Lý luận và áp dụng

  Kiểm định chất lượng là một giải pháp quản lý chất lượng và hiệu quả nhằm đánh giá hiện trạng của cơ sở đào tạo đại học. Tài liệu dưới đây trình bày các kiến thức lý luận và áp dụng vào thực tiễn kiểm định chất lượng.

   60 p caodangnghe 13/09/2018 10 0

 • Chuyên đề: Kiểm định chất lượng đào tạo và việc vận...

  Chuyên đề: Kiểm định chất lượng đào tạo và việc vận dụng vào hệ thống dạy nghề ở Việt Nam trình bày các nội dung như quan niệm về chất lượng, quản lý chất lượng và kiểm định chất lượng đào tạo; kiểm định chất lượng ở một số nước trên thế giới; phát triển triển kiểm định chất lượng dạy nghề ở Việt Nam.

   30 p caodangnghe 13/09/2018 10 0

 • Hướng dẫn đánh giá ngoài

  Hướng dẫn đánh giá ngoài có nội dung trình bày trách nhiệm của các thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, công tác chuẩn bị cho hoạt động của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá và các nội dung khác.

   32 p caodangnghe 13/09/2018 10 0

 • Báo cáo: Định hướng phát triển hệ thống công nhận kỹ...

  Báo cáo: Định hướng phát triển hệ thống công nhận kỹ năng nghề của Việt Nam trình bày mục đích phát triển hệ thống công nhận kỹ năng nghề giữa các nước ASEAN, thực trạng hệ thống phát triển kỹ năng của các nước trong khu vực, phát triển hệ thống công nhận kỹ năng nghề quốc gia của Việt Nam.

   24 p caodangnghe 13/09/2018 10 0

 • Kiểm định chất lượng: Lý luận và áp dụng

  Kiểm định chất lượng: Lý luận và áp dụng nhằm mục tiêu đánh giá hiện trạng của cơ sở đào tạo đại học đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra như thế nào; đánh giá hiện trạng những điển nào là điểm mạnh so với các tiêu chuẩn đề ra của cơ sở đào tạo.

   60 p caodangnghe 13/09/2018 10 0

 • Bài báo cáo: Hướng dẫn đánh giá ngoài

  Bài báo cáo: Hướng dẫn đánh giá ngoài trình bày trách nhiệm của các thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, công tác chuẩn bị cho hoạt động của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức của đánh giá ngoài.

   31 p caodangnghe 13/09/2018 10 0

 • Bài báo cáo: Giới thiệu bộ tiêu chuẩn KĐCL IL0-500

  Bài báo cáo: Giới thiệu Bộ Tiêu chuẩn KĐCL IL0-500 với nội dung giới thiệu về Bộ Tiêu chuẩn KĐCL IL0-500 với các tiêu chí, tiêu chuẩn và nội dung của nó. Tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ hơn về Bộ Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng nói trên.

   32 p caodangnghe 13/09/2018 11 0

 • Đề tài: Cải tiến Hệ thống báo cáo và Lưu chuyển thông tin...

  Cải tiến Hệ thống báo cáo và Lưu chuyển thông tin giữa TTDN/DVVL và cấp quản lý nhằm mục đích mục đích: Xác định các vấn đề cần hoàn thiện và đưa ra các giải pháp nhằm cải tiến Hệ thống Quản lý Thông tin tại TTDN và dòng thông tin giữa TTDN và các đơn vị chủ quản. Hệ thống sẽ là bước khởi đầu cho những hoạt động tiếp theo nhằm từng bước đạt được mục đích trên.

   69 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật