• Bài báo cáo: Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin -...

  Bài báo cáo Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ hội nhập của TS. Hoàng Quốc Lập với nội dung bàn về chiến lược phát triển CNTT-TT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; vai trò, hướng phát triển CNTT trong lĩnh vực ngân hàng trong khuôn khổ chiến lược phát triển CNTT và truyền thông; bàn luận.

   18 p caodangnghe 13/09/2018 18 0

 • Bài thuyết trình: Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy...

  Bài thuyết trình: Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đình chỉ và đăng ký hoạt động dạy nghề có nội dung trình bày các nhiệm vụ, nội dung cần thanh tra trong việc thanh tra về việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đình chỉ và đăng ký hoạt động dạy nghề.

   5 p caodangnghe 11/09/2018 19 0

 • Bài thuyết trình: Mục tiêu, chương trình đào tạo là gì?

  Bài thuyết trình "Mục tiêu, chương trình đào tạo là gì?" có nội dung mục tiêu đào tạo, khái niệm chương trình đào tạo, các nội dung cơ bản của chương trình đào tạo, qui định về quản lý và tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình dạy nghề Điều 35 Luật Giáo dục.

   3 p caodangnghe 11/09/2018 20 0

 • Bài báo cáo: Thanh tra việc quản lý, sử dụng biểu mẫu, sổ...

  Bài báo cáo: Thanh tra việc quản lý, sử dụng biểu mẫu, sổ sách giáo vụ có nội dung trình bày các nhiệm vụ, các lưu lý, công việc phải thực hiện cho một thanh tra viên trong việc thanh tra quản lý, sử dụng biểu mẫu, sổ sách giáo vụ và các sai phạm thường gặp trong quá trình thanh tra.

   2 p caodangnghe 11/09/2018 20 0

 • Báo cáo chuyên đề: Luật giáo dục - Luật dạy nghề

  Báo cáo chuyên đề: Luật giáo dục - Luật dạy nghề trình bày các nội dung cơ bản trong Luật giáo dục và Luật dạy nghề, thảo luận một số vấn đề liên quan đến Giáo dục – dạy nghề.

   39 p caodangnghe 11/09/2018 19 0

 • Bài báo cáo: Định hướng phát triển dạy nghề giai đoạn 2011...

  Định hướng phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020 có nội dung trình bày các lý do đổi mới, phân tích hiện trạng dạy nghề ở Việt Nam, kinh nghiệm dạy nghề ở một số nước, nội dung cần đổi mới và các đề xuất kiến nghị.

   48 p caodangnghe 11/09/2018 18 0

 • Bài thuyết trình về Thanh tra dạy nghề

  Bài thuyết trình về Thanh tra dạy nghề có nội dung trình bày các chức vụ thanh tra ở các bộ phận khác nhau, nhiệm vụ của thanh tra dạy nghề, mối quan hệ công tác của Tổng cục dạy nghề.

   3 p caodangnghe 11/09/2018 21 0

 • Bài báo cáo: Dự thảo đề cương Chiến lược phát triển Hội...

  Bài báo cáo: Dự thảo đề cương Chiến lược phát triển Hội Phụ nữ Việt Nam đến năm 2015 trình bày một số nội dung chính về quan điểm gốc, thiên chức phụ nữ - quyền lực tự nhiên, vai trò phụ nữ - quyền lực xã hội, trách nhiệm phụ nữ - quyền lực thị trường,...

   29 p caodangnghe 11/09/2018 18 0

 • Bài thuyết trình: Nghị định số 73/2006/NĐ-CP

  Bài thuyết trình: Nghị định số 73/2006/NĐ-CP trình bày một số nội dung cơ bản của Nghị định số 73/2006/NĐ-CP, căn cứ xác định một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

   2 p caodangnghe 11/09/2018 21 0

 • Bài thuyết trình: Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học...

  Bài thuyết trình: Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học trình bày nội dung về cấu trúc của một công trình NCKH gồm những nội dung cơ bản nào, cách chọn và đặt tên cho một đề tài NCKH, các bước thực hiện một đề tài NCKH, có những phương pháp NCKH nào,... Mời các bạn đón đọc để nắm bắt nội dung chi tiết.

   27 p caodangnghe 18/08/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật