• Đề thi Đánh giá giáo dục

    Đề thi Đánh giá giáo dục với 76 câu trắc nghiệm trình bày nội dung về việc đánh giá giảng dạy, thái độ của học sinh, giáo dục đạo đức ở trường, đánh giá học tập, cách soạn thảo bài trắc nghiệm, lợi ích dàn bài trắc nghiệm, mục tiêu giảng dạy.

     18 p caodangnghe 17/09/2018 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật