• Luận văn Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lượng...

  Luận văn Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lượng đào tạo tại ĐH Ngoại ngữ Quân sự trình bày về cơ sở lý luận về mô hình quản lý chất lượng đào tạo, kinh nghiệm Quốc tế và thực trạng công tác quản lý chất lượng đào tạo tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự, mô hình quản lý chất lượng đào tạo và nhóm giải pháp triển khai mô hình tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự,...

   221 p caodangnghe 04/08/2014 8 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Lữ Thị Hải Yến

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Lữ Thị Hải Yến nghiên cứu với đề tài: Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động tự học của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đăklăk trình bày về cơ sở lý luận của quản lý hoạt động tự học, thực trạng quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường CĐSP Đăklăk, các biện pháp quản lý của hiệu trưởng với hoạt...

   124 p caodangnghe 04/08/2014 18 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Nguyễn Đình Tùng

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Nguyễn Đình Tùng nghiên cứu về đề tài: Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với việc kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THPT tỉnh Bạc Liêu trình bày nội dung xoay quanh cơ sở lý luận về QL của HT đối với việc kiểm tra – Đánh giá KQHT của HS, thực trạng QL của HT đối với việc Kiểm tra – Đánh giá KQHT của HS...

   93 p caodangnghe 04/08/2014 20 0

 • Luận văn Thạc sĩ giáo dục học tóm tắt - Trần Thị Thu Thủy

  Mời các bạn tham khảo Luận văn Thạc sĩ giáo dục học tóm tắt do Trần Thị Thu Thủy nghiên cứu với đề tài: Các giải pháp quản lý công tác XHHGD ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang trình bày về lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc luận văn.

   27 p caodangnghe 04/08/2014 22 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Thu Thủy

  Dưới đây là Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Trần thị Thu Thủy nghiên cứu về đề tài: Các giải pháp quản lý công tác xã hội hoá giáo dục ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang gồm 3 chương trình bày về cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu, thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang, các giải pháp quản lý nhằm tăng cường công tác xã hội hóa giáo...

   98 p caodangnghe 04/08/2014 22 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Hồ Hải Thọ

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình hoàn thành luận văn. Dưới đây là Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Hồ Hải Thọ với đề tài: Biện pháp quản lý quá trình dạy học của hiệu trưởng nâng cao tính tích cực học tập của học sinh THCS thị xã Tây Ninh tỉnh Tây Ninh gồm 3 chương trình bày nội dung về cơ sở lý luận về quản lý quá trình dạy học của...

   106 p caodangnghe 04/08/2014 22 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Cao Minh Sơn

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Cao Minh Sơn nghiên cứu về đề tài: Các biện pháp quản lý công tác PCGD Trung học ở Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre gồm có 3 chương trình bày cơ sở lý luận về quản lý công tác PCGD Trung học, thực trạng quản lý công tác PCGD Trung học ở Thị xã Bến Tre, biện pháp quản lý công tác PCGD Trung học ở Thị xã Bến Tre.

   92 p caodangnghe 04/08/2014 21 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Phương

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh của hiệu trưởng các Trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh với mục đích xác lập các biện pháp quản lý của hiệu trưởng trong việc đổi mới PPDH môn Tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh.

   35 p caodangnghe 04/08/2014 21 0

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Phương

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học do Trần Thị Phương nghiên cứu với đề tài: Biện pháp quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh của hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trình bày về cơ sở lý luận của việc quản lý đổi mới PPDH môn Tiếng Anh trường THCS, thực trạng việc quản lý đổi mới PPDH môn Tiếng Anh của hiệu...

   118 p caodangnghe 04/08/2014 20 0

 • Luận văn tốt nghiệp Cao học Sư phạm kỹ thuật - Đặng Văn...

  Dưới đây là Luận án thạc sĩ khoa học với đề tài: Nghiên cứu hiện trạng và những giải pháp nhằm phát triển quy mô, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy nghề phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trình bày về hiện trạng ngành dạy nghề Việt Nam và xu hướng phát triển, một số kinh nghiệm giáo dục nghề nghiệp nước ngoài, những giải pháp nhằm phát triển công...

   66 p caodangnghe 04/08/2014 23 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật