• Luận văn Tiến sĩ: Tự đánh giá trong quản lý chất lượng...

  Luận văn Tiến sĩ với đề tài "Tự đánh giá trong quản lý chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội" nhằm đánh giá trong chất lượng đào tạo, xác định nguyên nhân tồn tại và tìm biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng, tiến tới đạt mục tiêu, tiêu chuẩn đào tạo đã đề ra và ở mức cao hơn của nhà trường, đồng thời làm cơ sở góp phần nghiên cứu xây...

   99 p caodangnghe 20/10/2018 9 0

 • Luận văn Tốt nghiệp: Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý...

  Luận văn Tốt nghiệp với đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất lượng đào tạo tại Đại học Ngoại ngữ Quân sự" nhằm mục đích xây dựng được mô hình quản lý chất lượng đào tạo theo quan điểm QLCLTT và đề xuất các giải pháp triển khai mô hình áp dụng cho quá trình đào tạo sĩ quan ngoại ngữ quân sự (SQNNQS) tại ĐHNNQS nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo...

   220 p caodangnghe 20/10/2018 9 0

 • Luận văn Tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống...

  Luận văn Tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001: 2000 tại Công ty cổ phần bia Thanh Hóa nhằm mục đích tìm hiểu về hệ thống quản lý chất lượng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 9001:2000 tại Công ty cổ phần bia Thanh Hóa. Người viết nhận xét, đánh giá đồng thời đưa ra một số kiến nghị cho vấn đề trên.

   80 p caodangnghe 20/10/2018 8 0

 • Luận văn Tốt nghiệp: Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho...

  Luận văn Tốt nghiệp: Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty bánh kẹo Hải Hà được bố cục thành 2 chương: Chương I - Thực trạng xây dựng chiến lược sản phẩm của Công ty bánh kẹo Hải Hà, Chương II - Lựa chọn chiến lược sản phẩm và phương án thực thi chiến lược sản phẩm.

   36 p caodangnghe 10/10/2018 9 0

 • Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm...

  Luận văn Thạc sỹ với đề tài "Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại các trường Trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam" nhằm mục tiêu phân tích thực trạng chất lượng đào tạo ở các trường Trung học chuyên nghiệp, đề xuất bộ tiêu chuẩn kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp nói chung và cho...

   116 p caodangnghe 13/09/2018 10 1

 • Luận văn Thạc sỹ: Xây dựng mô hình tổ chức và cơ chế...

  Luận văn Thạc sỹ với đề tài "Xây dựng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo nghề ở Việt Nam" nhằm mục tiêu đề xuất xây dựng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo nghề ở Việt Nam.

   111 p caodangnghe 13/09/2018 39 6

 • Luận văn Thạc sĩ kinh tế - Vũ Thị Phương Anh

  Luận văn Thạc sĩ kinh tế của Vũ Thị Phương Anh nghiên cứu về đề tài: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề bằng biện pháp tăng cường sự liên kết giữa các trường dạy nghề với doanh nghiệp trình bày cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đào tạo nghề bằng biện pháp tăng cường sự liên kết giữa trường dạy nghề và doanh nghiệp, phân tích thực trạng về chất lượng đào tạo và...

   145 p caodangnghe 04/08/2018 22 1

 • Luận văn tốt nghiệp: Một số ý kiến về công tác dạy nghề...

  Để giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình nghiên cứu luận văn. Sau đây là Luận văn tốt nghiệp: Một số ý kiến về công tác dạy nghề của trường dạy nghề và trung tâm dạy nghề của Nguyễn Minh Quế trình bày về một số vấn đề lý luận về công tác dạy nghề, thực trạng công tác dạy nghề của các trường dạy nghề và các trung tâm dạy nghề, đào tạo nghề,...

   87 p caodangnghe 04/08/2018 24 0

 • Luận văn Thạc sĩ giáo dục - Phan Thị Minh Tâm

  Luận văn Thạc sĩ giáo dục của Phan Thị Minh Tâm với đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại các trường Trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam trình bày nội dung về chất lượng và chất lượng đào tạo, các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo, thực trạng quản lý và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo...

   116 p caodangnghe 04/08/2018 27 2

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Nguyễn Thị Thu Hà

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế do Nguyễn Thị Thu Hà nghiên cứu với đề tài: Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm trình bày nội dung xoay quanh cơ sở lý thuyết về chất lượng đào tạo, phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm, đề xuất giải pháp nâng cao...

   112 p caodangnghe 04/08/2018 28 3

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Ngô Phan Anh Tuấn

  Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Ngô Phan Anh Tuấn nhiên cứu về đề tài: Đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các Trường Cao đẳng và Trung cấp nghề ở tỉnh Đồng Nai trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nghề, đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các trường CĐN và TCN tỉnh...

   104 p caodangnghe 04/08/2018 17 0

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Nguyễn Trung Thành

  Luận văn Thạc sĩ Kinh tế của Nguyễn Trung Thành với đề tài: Một số giải pháp về đào tạo nghề nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Định Quán- tỉnh Đồng Nai trình bày về cơ sở lý luận về đào tạo nghề và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực trạng đào tạo nghề trên địa bàn huyện Định Quán, một số giải pháp đào tạo nghề nhằm đáp ứng yêu...

   121 p caodangnghe 04/08/2018 27 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật