• Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Trần Thị Phương

    Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh của hiệu trưởng các Trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh với mục đích xác lập các biện pháp quản lý của hiệu trưởng trong việc đổi mới PPDH môn Tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh.

     35 p caodangnghe 04/08/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật