• Thông tư số 11/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 11/2013/TT - BGDĐT năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 4/2011/TT - BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   6 p caodangnghe 12/01/2015 49 0

 • Thông tư số 12/2013/TT - BGDĐT năm 2013

  Thông tư số 12/2013/TT - BGDĐT năm 2013 ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

   10 p caodangnghe 12/01/2015 44 0

 • Quyết định ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng...

  Quyết định ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ thuộc quyết định số 43/2007/QĐ - BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 31 tháng 8 năm 2007, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 57/2012/TT - BDGĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 3 điều căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6...

   3 p caodangnghe 12/01/2015 37 0

 • Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT năm 2011

  Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT năm 2011 về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Nội dung thông tư này trình bày về chương trình tổ chức đào tạo, thanh tra - kiểm tra - giải quyết khiếu nại, cơ sở đào tạo, tuyển sinh,

   30 p caodangnghe 12/01/2015 39 0

 • Thông tư số 59/2011/TT - BGDĐT năm 2011

  Thông tư số 59/2011/TT - BGDĐT năm 2011 Ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng.

   3 p caodangnghe 12/01/2015 49 0

 • 13 phát ngôn bất hủ của Steve Jobs lúc sinh thời

  Mời các bạn cùng tham khảo bài viết về 13 phát ngôn bất hủ của Steve Jobs lúc sinh thời dưới đây trình bày về máy tính, về sự sáng tạo, cách thu phục người tài, về bản thân, về quan điểm sống, về vị trí của ông tại Apple,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   6 p caodangnghe 12/01/2015 68 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật