• Quyết định Số: 06/2010/QĐ-UBND

  Quyết định Số: 06/2010/QĐ-UBND quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

   9 p caodangnghe 11/09/2018 7 0

 • Quyết định Số: 649/2006/QĐ-UBND

  Quyết định Số: 649/2006/QĐ-UBND quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu nhà làm việc chính, sân vườn, bồn hoa cây xanh, hệ thống điện, thoát nước ngoài nhà công trình nhà làm việc liên cơ quan và trung tâm bồi dưỡng lý luận.

   2 p caodangnghe 12/09/2018 8 0

 • Quyết định Số: 1121/2008/QĐ-BKH

  Quyết định Số: 1121/2008/QĐ-BKH quyết định ban hành mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.

   34 p caodangnghe 12/09/2018 4 0

 • Quyết định Số: 701/QĐ-UBND

  Quyết định Số: 701/QĐ-UBND quyết định v/v thu hồi đất, giao đất cho ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh để xây dựng trạm bơm cầu móng.

   2 p caodangnghe 12/09/2018 8 0

 • Quyết định Số: 1248/2007/QĐ-BKH

  Quyết định Số: 1248/2007/QĐ-BKH quyết định về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2006 - 2010.

   17 p caodangnghe 12/09/2018 16 0

 • Thông tư liên tịch Số: 06/1998/TTLT-BKH-BTC

  Thông tư liên tịch Số: 06/1998/TTLT-BKH-BTC thông tư liên tịch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính số 06/1998/TTLT-BKH-BTC ngày 14 tháng 8 năm 1998 hướng dẫn cơ chế quản lý vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

   6 p caodangnghe 11/09/2018 7 0

 • Quyết định Số: 650/2006/QĐ-UBND

  Quyết định Số: 650/2006/QĐ-UBND quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu gara xe, sân đường nội bộ dự án nhà văn phòng đội xe, đội ươm giống cây, gara xe, vườn ươm giống cây đô thị.

   2 p caodangnghe 12/09/2018 8 0

 • Quyết định Số: 1132/QÐ-UBND

  Quyết định Số: 1132/QÐ-UBND quyết định về việc ban hành bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc áp dụng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

   5 p caodangnghe 12/09/2018 2 0

 • Quyết định Số: 703/QĐ-UBND

  Quyết định Số: 703/QĐ-UBND quyết định v/v phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để xây dựng trường THPT Yên Phong số 3.

   3 p caodangnghe 12/09/2018 23 0

 • Quyết định Số: 1253/QĐ-LĐTBXH

  Quyết định Số: 1253/QĐ-LĐTBXH quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất.

   6 p caodangnghe 12/09/2018 6 0

 • Cách điều hành cuộc họp

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu về Cách điều hành cuộc họp trình bày các kiến thức về loại hình và mục đích cuộc họp, đảm bảo là cuộc họp thật sự cần thiết, thu hút sự tham gia của những người cần thiết, cung cấp trước chương trình cuộc họp, thăm dò trước ý kiến của những người tham dự chính,...Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   8 p caodangnghe 23/09/2018 19 0

 • Đánh thức khả năng tiềm ẩn bên trong con người bạn

  Làm thế nào giải quyết những khó khăn trong cuộc sống? - Đó chính là lắng nghe tiếng nói bên trong của tâm trí, hiểu rõ tâm trí của bản thân. Hay nói cách khác, phải tìm lại chính mình, hiểu về chính mình và từ đó có được hành động phù hợp hoàn cảnh.

   4 p caodangnghe 27/09/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật