• Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý...

  Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý đào tạo nghề - NCS. Ngô Phan Anh Tuấn dưới đây trình bày về phương pháp nghiên cứu cách tiếp cận, nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được, kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết

   25 p caodangnghe 22/10/2018 22 1

 • Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Lữ Thị hải Yến

  Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Lữ Thị hải Yến nghiên cứu về đề tài: Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động tự học của sinh viên trường Cao Đẳng sư phạm Đăklăk trình bày nội dung những vấn đề lý luận về tự học, hiệu trưởng và công tác quản lý hoạt động tự học, trường Cao đẵng sư phạm Đăklăk trong hệ thống giáo dục quốc dân, khá...

   35 p caodangnghe 04/08/2018 21 1

 • Báo cáo Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo

  Báo cáo Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo trình bày các nội dung chính về xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường, xác định mục tiêu và nội dung đào tạo, xác định kế hoạch đào tạo, tiếp thị trong đào tạo.

   39 p caodangnghe 11/09/2018 9 0

 • Tổng quan về hợp phần thị trường - Phạm Thị Hạnh Thơ

  Mời các bạn cùng tham khảo Tổng quan về hợp phần thị trường của Phạm Thị Hạnh Thơ trình bày các nội dung về nhóm thị trường, nâng cao năng lực các hoạt động nghiên cứu và các hoạt động tác động, mô hình nhóm nông dân kinh doanh tự chủ, lựa chọn tác động cải thiện.

   27 p caodangnghe 17/10/2018 6 0

 • Báo cáo chuyên đề: Phương pháp thu thập thông tin

  Dưới đây là báo cáo chuyên đề: Phương pháp thu thập thông tin trình bày về cách phân loại thông tin nghiên cứu, phương pháp tiếp cận thu thập thông tin, phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp thi thực nghiệm,.... Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết nội dung.

   54 p caodangnghe 19/08/2018 20 0

 • Báo cáo thị trường 1: Xác định sở thích của người tiêu...

  Báo cáo thị trường 1: Xác định sở thích của người tiêu dùng đối với cải mèo dưới đây trình bày với mục tiêu để xác định sở thích của người tiêu dùng đối với các mức độ đắng cụ thể của cải mèo. Mời các bạn tham khảo.

   14 p caodangnghe 17/10/2018 24 0

 • Đánh giá đề cương nghiên cứu - PGS. Phạm Văn Kim

  Đánh giá đề cương nghiên cứu với các nội dung chính sau: Phương pháp và phương tiện áp dụng, tính xuyên suốt và tính liên ngành, tính thời sự và thời gian thực hiện đề tài, kết quả dự kiến, trình độ của tác giả, kinh phí. Mời các bạn đón đọc.

   13 p caodangnghe 05/09/2018 25 0

 • Kiểm chứng giả thuyết khoa học - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

  Kiểm chứng giả thuyết khoa học trình các nội dung kiến thức về khái niệm giả thuyết khoa học, khái niệm kiểm chứng giả thuyết, phương pháp chứng minh giả thuyết, phương pháp bác bỏ giả thuyết. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt chi tiết nội dung.

   18 p caodangnghe 05/09/2018 22 0

 • Báo cáo chuyên đề: Mô hình dạy học

  Báo cáo chuyên đề: Mô hình dạy học trình bày về việc dạy học dưới góc độ lý thuyết hoạt động, các thành phần nhận thức có chủ yếu ở người dạy, hoạt động học, những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập,... Mời các bạn đón đọc.

   27 p caodangnghe 11/09/2018 9 0

 • Marketing Snapshot 1: Determining consumer preferences for cai meo

  Marketing Snapshot 1: Determining consumer preferences for cai meo Objectives To determine consumer preferences for cai meo particularly bitterness.

   15 p caodangnghe 17/10/2018 44 0

 • Báo cáo Marketing 2: Phân tích lãi gộp trong các thí nghiệm kỹ...

  Báo cáo Marketing 2: Phân tích lãi gộp trong các thí nghiệm kỹ thuật trong năm 2010 & 2011 với mục tiêu tạo mối liên kết giữa kỹ thuật và Marketing, chỉ ra được khó khăn & thuận lợi trong việc ứng dụng những đề xuất về kỹ thuật, trong đó hiệu quả kinh tế tập trung trong phần tính lợi ích cận biên, cung cấp thông tin tới đối tác địa phương để đưa khuyến cáo tới nông dân trong dịch...

   25 p caodangnghe 17/10/2018 23 0

 • Các bước trong quá trình nghiên cứu khoa học - PGS. Phạm Văn Kim

  Các bước trong quá trình nghiên cứu khoa học đó là: Chọn đề tài nghiên cứu, tra cứu tư liệu, lập đề cương nghiên cứu, đăng ký xin kinh phí và bảo vệ đề cương, tiến hành thí nghiệm, phân tích số liệu và tổng kết thí nghiệm, viết bài báo khoa học, viết luận văn tốt nghiệp, trình bày chuyên đề trước đám đông (seminar), viết bài chuyên khảo.

   9 p caodangnghe 05/09/2018 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật