• Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Lữ Thị hải Yến

  Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Lữ Thị hải Yến nghiên cứu về đề tài: Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động tự học của sinh viên trường Cao Đẳng sư phạm Đăklăk trình bày nội dung những vấn đề lý luận về tự học, hiệu trưởng và công tác quản lý hoạt động tự học, trường Cao đẵng sư phạm Đăklăk trong hệ thống giáo dục quốc dân, khá...

   35 p caodangnghe 04/08/2018 21 1

 • Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý...

  Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý đào tạo nghề - NCS. Ngô Phan Anh Tuấn dưới đây trình bày về phương pháp nghiên cứu cách tiếp cận, nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được, kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết

   25 p caodangnghe 22/10/2018 22 1

 • Báo cáo Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo

  Báo cáo Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo trình bày các nội dung chính về xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường, xác định mục tiêu và nội dung đào tạo, xác định kế hoạch đào tạo, tiếp thị trong đào tạo.

   39 p caodangnghe 11/09/2018 9 0

 • Thiết kế và sử dụng câu hỏi trong dạy học - Nguyễn Văn Linh

  Thiết kế và sử dụng câu hỏi trong dạy học - Nguyễn Văn Linh vớ 3 bước trình bày về xác định chuẩn kiến thức kĩ năng, mục đích yêu cầu, kiến thức trọng tâm; xây dựng tình huống/câu hỏi giúp học sinh khám phá kiến thức; kiểm tra các câu hỏi vòn lại. Mời các bạn tham khảo.

   15 p caodangnghe 22/09/2018 9 0

 • Chuyên đề: Tổ chức và vận dụng hệ thống tài khoản kế...

  Chuyên đề: Tổ chức và vận dụng hệ thống tài khoản kế toán - Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán trang bị các kiến thức về: Hệ thống tài khoản kế toán là gì, phân loại chứng từ kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ, trình tự kiểm tra chứng từ kế toán.

   49 p caodangnghe 14/10/2018 26 0

 • Báo cáo Năng lực cạnh tranh

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Năng lực cạnh tranh dưới đây trình bày về năng lực cạnh tranh của Việt Nam 2012, năng lực cạnh tranh 2012 của các nước, khảo sát năng lực cạnh tranh toàn cầu.

   5 p caodangnghe 31/10/2018 20 0

 • Lectures Public Finance and Public Policy: State and Local Government...

  Lectures Public Finance and Public Policy: State and Local Government Expenditures presented Spending and Revenue of State and Local Governments, The Tiebout Model, Problems with the Tiebout Model, Evidence on the Tiebout Model, Optimal Fiscal Federalism.

   54 p caodangnghe 15/10/2018 25 0

 • Báo cáo Trình độ phát triển của Việt Nam 20 - 03 - 2013

  Báo cáo Trình độ phát triển của Việt Nam 20 - 03 - 2013 trình bày về những hạn chế của Việt Nam, chỉ số phát triển giáo dục, chi tiêu ngân sách cho giáo dục, chỉ số phát triển con người, so sánh GDP của một nền kinh tế, lạm phát và tham nhũng.

   13 p caodangnghe 31/10/2018 20 0

 • Chuyên đề 5: Văn bản quản lý Nhà nước

  Chuyên đề 5: Văn bản quản lý Nhà nước giúp người học hiểu những vấn đề lý thuyết cơ bản về văn bản (khái niệm, chức năng, phân loại, quy trình soạn thảo và ban hành). Phân biệt được tính chất, chức năng của các loại văn bản. Vận dụng các yêu cầu kỹ thuật soạn thảo (về nội dung, thể thức, ngôn ngữ) để hình thành kỹ năng soạn thảo VB cụ thể.

   133 p caodangnghe 15/10/2018 20 0

 • Câu chuyện về Bốn ngọn nến

  Qua Câu chuyện về Bốn ngọn nến dưới đây giúp người tham khảo hiểu rằng ngọn lửa của hy vọng sẽ luôn đi cùng các bạn theo suốt cuộc đời và hãy thắp sáng ngọn lửa hy vọng của mình và những người xung quanh bạn.

   14 p caodangnghe 11/11/2018 7 0

 • Báo cáo chuyên đề: Mô hình dạy học

  Báo cáo chuyên đề: Mô hình dạy học trình bày về việc dạy học dưới góc độ lý thuyết hoạt động, các thành phần nhận thức có chủ yếu ở người dạy, hoạt động học, những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập,... Mời các bạn đón đọc.

   27 p caodangnghe 11/09/2018 9 0

 • Chương trình đào tạo CVC - CVCC - Chuyên đề: Tài phán hành...

  Nội dung Chuyên đề: Tài phán hành chính trình bày nội dung về TTHC và luật TTHC Việt Nam, thẩm quyền xét xử tòa án hành chính, quyền và nghĩa vụ của người tham gia TTHC, thủ tục xét xử vụ án hành chính, biện pháp nâng cao hội đồng tài phán hành chính.

   63 p caodangnghe 15/10/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật