• Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý...

  Báo cáo chuyên đề nghiên cứu khoa học: Đào tạo và quản lý đào tạo nghề - NCS. Ngô Phan Anh Tuấn dưới đây trình bày về phương pháp nghiên cứu cách tiếp cận, nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được, kết luận và kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết

   25 p caodangnghe 22/10/2018 22 1

 • Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học - Lữ Thị hải Yến

  Báo cáo Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học của Lữ Thị hải Yến nghiên cứu về đề tài: Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động tự học của sinh viên trường Cao Đẳng sư phạm Đăklăk trình bày nội dung những vấn đề lý luận về tự học, hiệu trưởng và công tác quản lý hoạt động tự học, trường Cao đẵng sư phạm Đăklăk trong hệ thống giáo dục quốc dân, khá...

   35 p caodangnghe 04/08/2018 21 1

 • Báo cáo công tác tuyển sinh: Một số ý chính về công tác...

  Báo cáo công tác tuyển sinh: Một số ý chính về công tác tuyển sinh hệ Trung cấp, Cao đẳng nghề được căn cứ theo quyết định số 21/2001/QĐ-GD&ĐT Ngày 06/06/2001 về chương trình khung giáo dục Trung học chuyên nghiệp.

   10 p caodangnghe 09/10/2018 9 0

 • Tài liệu Kỹ năng động viên nhân viên

  Nội dung Tài liệu Kỹ năng động viên nhân viên trình bày về việc tại sao phải quan tâm tới động cơ làm việc, các cấp bậc nhu cầu theo Maslow, thuyết 2 nhóm yếu tố của Herzberg, quá trình cơ bản làm nảy sinh động cơ,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   35 p caodangnghe 07/01/2019 10 0

 • Định hướng phát triển hệ thống công nhận kỹ năng nghề...

  Định hướng phát triển hệ thống công nhận kỹ năng nghề của Việt Nam trình bày nội dung về khái niệm về hệ thống công nhận kỹ năng nghề, thực trạng hệ thống phát triển kỹ năng của các nước trong khu vực, mô hình hệ thống công nhận kỹ năng nghề quốc gia đề xuất áp dụng cho Việt Nam.

   24 p caodangnghe 18/09/2018 17 0

 • Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng...

  Mời các bạn cùng tham khảo Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy nghề giai đoạn 2011-2015 trình bày về sự cần thiết đầu tư phát triển giáo viên, giảng viên dạy nghề cho các NTĐ, nội dung dự án, kế hoạch thực hiện dự án.

   7 p caodangnghe 13/10/2018 12 0

 • Báo cáo: Hướng dẫn học viên tự học

  Cùng tham khảo Báo cáo: Hướng dẫn học viên tự học dưới đây giúp các bạn biết thêm về đặc điểm, các hoạt động của giáo viên, hoạt động của học viên, ưu và nhược điểm của qúa trình tự học.

   9 p caodangnghe 10/09/2018 20 0

 • Phân tích SWOT EximBank

  Phân tích SWOT EximBank trình bày về các điểm mạnh của ngân hàng EximBank, cơ hội của ngân hàng Eximbank, những thách thức đối với EximBank, khách hàng tiềm năng lớn, cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực kinh doanh.

   40 p caodangnghe 18/09/2018 36 0

 • Báo cáo kế hoạch thực hiện chương trình 1: Đào tạo lao...

  Mời các bạn tham khảo Báo cáo kế hoạch thực hiện chương trình 1: Đào tạo lao động kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 trình bày về thực trạng về đào tạo lao động kỹ thuật Đồng Nai 2001-2006, thực trạng lao động Đồng Nai 2005, các giải pháp tổ chức và thực hiện.

   15 p caodangnghe 13/10/2018 38 0

 • Báo cáo - Phần 3: Các mô hình dạy học hiện đại

  Báo cáo - Phần 3: Các mô hình dạy học hiện đại trình bày về việc trọng tâm nội dung học viên phải biết để đạt được kết quả đào tạo mong muốn, giúp học viên khắc sâu thêm tri thức phải biết, giúp học viên mở rộng tri thức.

   15 p caodangnghe 10/09/2018 24 0

 • Phân tích SWOT Techcombank

  Phân tích SWOT Techcombank trình bày về mô hình SWOT, nguồn lực tài chính, trình độ quản lý, rủi ro gia tăng do các nguyên nhân, số lượng các đối thủ cạnh tranh gia tăng nhanh, hệ thống ngân hàng.

   22 p caodangnghe 18/09/2018 9 0

 • Chuyên đề: Tổ chức và vận dụng hệ thống tài khoản kế...

  Chuyên đề: Tổ chức và vận dụng hệ thống tài khoản kế toán - Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán trang bị các kiến thức về: Hệ thống tài khoản kế toán là gì, phân loại chứng từ kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ, trình tự kiểm tra chứng từ kế toán.

   49 p caodangnghe 14/10/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật