• Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch...

  Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài tiểu luận nhằm tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, giới thiệu trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, lược sử Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và định hướng phát triển...

   48 p caodangnghe 11/11/2014 21 1

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục: Biện pháp...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở Trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm mục đích trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề nói chung, nghiên cứu thực trạng công tác quản lí quá trình đào tạo nghề ở Trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng...

   142 p caodangnghe 08/10/2014 22 1

 • Tiểu luận: Vận dụng mô hình cạnh tranh của Michael Porter để...

  Tiểu luận: Vận dụng mô hình cạnh tranh của Michael Porter để phân tích tình hình cạnh tranh của sản phẩm KFC trên thị trường Việt Nam nhằm phân tích rõ thị trường cạnh tranh để từ đó có những sự tiên đoán chính xác và chiến lược kinh doanh phù hợp cho sản phẩm KFC trên thị trường Việt Nam.

   7 p caodangnghe 10/10/2014 20 0

 • Tiều luận Triết học: Vận dụng cặp phạm trù Nguyên nhân –...

  Đề tài “Vận dụng cặp phạm trù Nguyên nhân – Kết quả vào thực tiễn lực lượng lao động ngành may” được tác giả lựa chọn nhằm mục đích tìm hiểu nguyên nhân thiếu hụt lao động cả về chất và lượng của ngành may đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề trên.

   19 p caodangnghe 11/11/2014 20 0

 • Tiểu luận Lý thuyết học tập: Thuyết học tập Algo - Heuristic

  Tiểu luận: Thuyết học tập Algo - Heuristic trình bày về học thuyết Algo – Heuristic. Học thuyết mô tả về quá trình học tập bằng phương pháp tư duy và giải thích vấn đề. Tuy nhiên nhận thức của người học còn nhiều hạn chế kính mong thầy cùng bạn đọc đóng góp ý kiến để tìm hiểu vấn đề một cách sâu sắc hơn.

   16 p caodangnghe 11/11/2014 23 0

 • Tiểu luận Lý thuyết học tập: Lý thuyết học tập thuyết...

  Tiểu luận Lý thuyết học tập "Lý thuyết học tập thuyết cấu trúc" với các nội dung cụ thể: Tìm hiểu về tác giả của thuyết cấu trúc (Structural Learning Theory), tiến sĩ Joseph M. Scandura; nội dung của thuyết cấu trúc; các sáng tạo vào lãnh vực nghề nghiệp của mình.

   13 p caodangnghe 06/12/2014 22 0

 • Chuyên đề Tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống...

  Chuyên đề Tốt nghiệp: Quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 của sinh viên Nguyễn Thị Minh Phương với mong muốn khi làm đề tài này được dùng vốn kiến thức được học và tích luỹ cung cấp cho các thành viên trong tổ chức hiểu thêm về Quản lý chất lượng và có cái nhìn đúng hơn về nó, việc quản lý chất lượng không chỉ thiết yếu đối với những tổ...

   56 p caodangnghe 20/10/2014 21 0

 • Tiểu luận: Học thuyết của Kenneth Burke

  Nội dung bài tiểu luận sau đây nhằm giới thiệu về học thuyết của Kenneth Burke. Thông qua học thuyết của Burke ta rút ra bài học rằng: Nếu mỗi người trong chúng ta khi ở vai trò hay một vai diễn trong xã hội hay gia đình, mà ta thực hiện đúng nhiệm vụ hay vai diễn của mình thì xã hội ổn định, gia đình hạnh phúc tiến tới xã hội công bằng văn minh.

   27 p caodangnghe 11/11/2014 20 0

 • Tiểu luận Lý thuyết học tập: Lý thuyết gia công

  Tiểu luận Lý thuyết học tập: Lý thuyết gia công có kết cấu gồm 4 chương, gồm có: Giới thiệu tác giả Charles M.Reigeluth, lý thuyết gia công, ứng dụng trong chuyên môn, kết luận.

   14 p caodangnghe 11/11/2014 19 0

 • Luận án Hoàn thiện pháp luật về giáo dục Đại học ở...

  Luận án Hoàn thiện pháp luật về giáo dục Đại học ở Việt Nam dưới đây với mục tiêu xây dựng cơ sở lý luận về pháp luật giáo dục đại học và hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học, đề xuất các tiêu chí hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học. Phân tích, đánh giá các ưu điểm và hạn chế của pháp luật về giáo dục đại học trong thời gian qua.

   40 p caodangnghe 12/01/2015 25 0

 • Quality Assurance of the Assessment Process in Brunei Darussalam Vocational...

  This study set out to explore the perceptions of two groups of stakeholders, administrators and teachers, about the quality assurance system and in particular, the quality assurance of the assessment process in vocational and technical education(VTE) in Brunei Darussalam. The study examined the stakeholders’ understanding of the term quality and the significance of quality assurance measures.

   14 p caodangnghe 20/10/2014 8 0

 • Tiểu luận Xã hội học giáo dục

  Trong Tiểu luận Xã hội học giáo dục này, học viên lựa chọn hai vấn đề, đó là: sự di động xã hội, vai trò của giáo dục đối với sự di động của cá nhân; xã hội hóa cá nhân và vai trò của truyền thông đại chúng đối với quá trình xã hội hóa cá nhân.

   11 p caodangnghe 11/11/2014 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật