• Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục: Biện pháp...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở Trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm mục đích trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề nói chung, nghiên cứu thực trạng công tác quản lí quá trình đào tạo nghề ở Trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng...

   142 p caodangnghe 08/10/2018 22 1

 • Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch...

  Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài tiểu luận nhằm tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, giới thiệu trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, lược sử Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và định hướng phát triển...

   48 p caodangnghe 11/11/2018 21 1

 • Tiểu luận môn Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

  Tiểu luận môn Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam với đề tài "Lịch sử & hình ảnh lịch sử trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai”. Mục đích của bài tiều luận này nghiên cứu lịch sử của trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai để thấy được sự hình thành và phát triển của trường qua từng thời kỳ lịch sử của đất nước. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với...

   22 p caodangnghe 09/05/2018 24 0

 • Báo cáo Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn...

  Báo cáo Lịch sử giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn 1945-1975 thời kỳ hình thành giáo dục nghề nghiệp thời kỳ hình thành giáo dục nghề nghiệp Việt Nam chính quy Việt Nam chính quy trong kháng chiến chống Pháp & chống Mỹ (ở miền Bắc).

   18 p caodangnghe 09/05/2018 18 0

 • Sản phẩm nghiên cứu khoa học

  Dưới đây là Sản phẩm nghiên cứu khoa học trình bày về đặc điểm của sản phẩm nghiên cứu khoa học, định nghĩa sản phẩm nghiên cứu khoa học, vật mang thông tin, một số sản phẩm đặc biệt của nghiên cứu khoa học, luận văn khoa học, các thể loại luận văn khoa học,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết đề án này.

   8 p caodangnghe 02/08/2018 20 0

 • Tiểu luận tổng quan: Tổng quan nghiên cứu về bảo đảm chất...

  Mời các bạn tham khảo bài tiểu luận tổng quan: Tổng quan nghiên cứu về bảo đảm chất lượng đào tạo của Trung tâm dạy nghề công lập trình bày nội dung về cơ sở lý luận về chất lượng chất lượng đào tạo chất lượng đào tạo nghề kiểm định chất lượng và quản lý chất lượng đào tạo, bảo đảm chất lượng hệ thống bảo đảm chất lượng các điều kiện bảo đảm chất...

   42 p caodangnghe 18/08/2018 8 0

 • Tiểu luận: Khảo sát bộ phận đào tạo công ty Donagamex

  Bài tiểu luận Đào tạo và phát triển vời đề tài Khảo sát bộ phận đào tạo Donagamex trình bày tổng quan về công ty may Đồng Nai, cơ cấu tổ chức - đơn vị trực thuộc công ty, cơ cấu thiết bị máy móc, quá trình sản xuất ở công ty, quy trình công nghệ sản xuất. Mời các bạn tham khảo.

   37 p caodangnghe 11/09/2018 7 0

 • Đề tài: Thực trạng và giải pháp quản lý chất lượng đào...

  Đề tài "Thực trạng và giải pháp quản lý chất lượng đào tạo tại các trung tâm dạy nghề Thành phố Hồ Chí Minh" nhằm mục đích làm rõ thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề tại các Trung tâm dạy nghề ở Thành phố Hồ Chí Minh.

   5 p caodangnghe 13/09/2018 36 0

 • Tiểu luận: Những vấn đề chung về quản lý và quản lý giáo...

  Tiểu luận: Những vấn đề chung về quản lý và quản lý giáo dục đào tạo trình bày khái niệm chung về quản lý và quản lý giáo dục, quản lý và tầm quan trọng của quản lý, nhà nước và quản lý nhà nước, các đặc trưng của quản lý giáo dục.

   27 p caodangnghe 13/09/2018 23 0

 • Báo cáo tổng kết đề tài: Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc...

  Đề tài "Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa" với mục tiêu làm rõ cơ sở khoa học - thực tiễn và đề xuất mô hình và các giải pháp có tính thực tiễn và khả thi nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

   175 p caodangnghe 13/09/2018 17 0

 • Báo cáo: Hệ thống giáo dục quốc dân

  Báo cáo: Hệ thống giáo dục quốc dân có kết cấu gồm 3 phần. Phần I - Khái niệm hệ thống giáo dục quốc dân, các nguyên tắc chỉ đạo xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân. Phần II - Sự phát triển hệ thống giáo dục quốc dân. Phần III - Thực trạng và xu hướng phát triển của hệ thống giáo dục quốc dân.

   9 p caodangnghe 13/09/2018 19 0

 • Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục 2

  Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục có nội dung trình bày quản lý và chức năng quản lý, quản lý nhà nước về giáo dục, cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Tham khảo nội dung bài tiểu luận để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

   34 p caodangnghe 13/09/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật