• Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục: Biện pháp...

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học Giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở Trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm mục đích trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn công tác quản lí hoạt động đào tạo nghề nói chung, nghiên cứu thực trạng công tác quản lí quá trình đào tạo nghề ở Trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng...

   142 p caodangnghe 08/10/2018 22 1

 • Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch...

  Tiểu luận Lịch sử giáo dục chuyên nghiệp: Tóm tắt lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh gồm 4 phần. Nội dung bài tiểu luận nhằm tóm tắt sơ lược lịch sử phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, giới thiệu trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, lược sử Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và định hướng phát triển...

   48 p caodangnghe 11/11/2018 21 1

 • Tiểu luận: Các yếu tố quản lý trong giáo dục

  Đề tài tiểu luận môn Tổ chức quản lý giáo dục "Các yếu tố quản lý trong giáo dục" nhằm mục tiêu mang các lại kết quả sau: Hệ thống lý thuyết về các yếu tố quản lý trên quan điểm chia sẽ các kinh nghiệm đã đạt được, xây dựng mô hình quản lý phù hợp với xu thế phát triển giáo dục hiện nay.

   20 p caodangnghe 08/10/2018 22 0

 • Tiều luận Triết học: Vận dụng cặp phạm trù Nguyên nhân –...

  Đề tài “Vận dụng cặp phạm trù Nguyên nhân – Kết quả vào thực tiễn lực lượng lao động ngành may” được tác giả lựa chọn nhằm mục đích tìm hiểu nguyên nhân thiếu hụt lao động cả về chất và lượng của ngành may đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề trên.

   19 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận môn học Lý luận dạy học đại học

  Tiểu luận môn học Lý luận dạy học đại học với chủ đề tóm tắt nội dung các chuyên đề Lý luận dạy học kỹ thuật và xây dựng kế hoạch hành động (action planning) của bản thân,nhằm chỉ rõ tính ứng dụng của môn học vào công tác chuyên môn.

   29 p caodangnghe 11/11/2018 18 0

 • Tiểu luận Triết học: Bản chất con người và vấn đề phát...

  Tiểu luận Triết học: Bản chất con người và vấn đề phát huy nhân tố con người hiện nay nhằm trình bày cách tiếp cận con người trong triết học. Chương 1 trình bày các quan niệm về bản chất con người trong triết học trước Mác. chương 2 trình bày quan niệm về bản chất con người của triết học Mác - Lênin.

   20 p caodangnghe 11/11/2018 25 0

 • Tiểu luận Quản trị học: Kỹ năng ra quyết định trong quản...

  Tiểu luận Quản trị học: Kỹ năng ra quyết định trong quản trị có kết cấu gồm 5 phần. Nội dung bài tiểu luận gồm các phần sau đây: Khái niệm ra quyết định, tầm quan trọng của việc ra quyết định, các phương pháp ra quyết định, quy trình ra quyết định, bài tập tình huống.

   31 p caodangnghe 10/10/2018 9 0

 • Tiểu luận: Học thuyết của Kenneth Burke

  Nội dung bài tiểu luận sau đây nhằm giới thiệu về học thuyết của Kenneth Burke. Thông qua học thuyết của Burke ta rút ra bài học rằng: Nếu mỗi người trong chúng ta khi ở vai trò hay một vai diễn trong xã hội hay gia đình, mà ta thực hiện đúng nhiệm vụ hay vai diễn của mình thì xã hội ổn định, gia đình hạnh phúc tiến tới xã hội công bằng văn minh.

   27 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận: Lý luận dạy học đại học kỹ thuật

  Tiểu luận: Lý luận dạy học đại học kỹ thuật nhằm giải thích và phân biệt một số khái niệm cơ bản của lý luận dạy học kỹ thuật, phân biệt các nội hàm, các nguyên tắc dạy học đại học, giải thích và minh họa ba nhiệm vụ của dạy học đại học và các nội dung khác.

   34 p caodangnghe 11/11/2018 14 0

 • Tiểu luận Xã hội học giáo dục

  Tiểu luận Xã hội học giáo dục sau đây nhằm làm rõ hơn về mối quan hệ giữa xã hội và giáo dục. Tiểu luận gồm 2 phần. Phần A nói về nhóm bạn và sự hình thành nhân cách của trẻ. Phần B bàn về quan niệm về công bằng giáo dục.

   13 p caodangnghe 11/11/2018 20 0

 • Tiểu luận: Quản trị nguồn nhân sự

  Tiểu luận: Quản trị nguồn nhân sự có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về lãnh đạo, Chương 2 - Xây dựng tình huống, Chương 3 - Giải quyết tình huống. Qua nội dung bài tiểu luận, bạn đọc sẽ hiểu hơn về nghệ thuật lãnh đạo, các kỹ năng giải quyết tình huống trong lãnh đạo. Mời bạn đọc tham khảo.

   26 p caodangnghe 10/10/2018 9 0

 • Tiểu luận Xã hội học giáo dục

  Trong Tiểu luận Xã hội học giáo dục này, học viên lựa chọn hai vấn đề, đó là: sự di động xã hội, vai trò của giáo dục đối với sự di động của cá nhân; xã hội hóa cá nhân và vai trò của truyền thông đại chúng đối với quá trình xã hội hóa cá nhân.

   11 p caodangnghe 11/11/2018 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật